0-Meting

Bent u benieuwd hoe het momenteel gesteld staat met veiligheid binnen uw bedrijf? Onze specialisten doen voor u een 0-meting en bepalen onder andere de mate van risicobewustzijn onder uw werknemers. Het is van belang dat u dit door een derde partij laat doen, om zo een objectief beeld te krijgen van de veiligheid binnen uw onderneming.

Door middel van de 0-meting wordt duidelijk welke aspecten omtrent veiligheid aandacht nodig hebben. Wij stellen hierna een plan van aanpak voor u op. Volgt uit de 0-meting bijvoorbeeld dat het risicobewustzijn niet voldoende is? Dan kunnen wij u helpen door middel van onze modules. Deze interactieve modules dienen als middel om uw werknemers onder anderen te trainen op het herkennen van gevaar op de werkvloer. In sommige gevallen is het inplannen van een veiligheidsdag voldoende om het risicobewustzijn onder werknemers op te wekken.


Zoek je naar een manier om veiligheid te borgen in je organisatie? Tagpoint maakt op-maat-gemaakte programma’s die ervoor zorgen dat er in de organisatie een focus ontstaat op veiligheidsbewustwording. Zo wordt veilig werken onderdeel van het ‘DNA’ van directie, management en leidinggevenden. Zo is veilig werken geborgd in het leadership van het bedrijf en kan het management zijn rol in het veiligheidsbewustzijnsproces goed invullen.