Uw vraagstuk

Tagpoint Training helpt uw onderneming onder meer bij deze veelvoorkomende pijnpunten:

Governance code

Governance code

Certificering VCA

Certificering VCA

Veiligheidsladder

Veiligheidsladder

Governance code

Sinds 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de GCVB hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Wij zorgen er voor dat u aan deze veiligheidseisen voldoet.

Veel ondernemers hebben moeite om te voldoen aan de specifieke governance code die opdrachtgevers stellen. Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten.

Tagpoint is gespecialiseerd in het verbeteren van veiligheidsbewustzijn onder werknemers. Onze specialisten beginnen met een 0-meting om te beoordelen op welke trede uw onderneming zich nu begeeft. En hoe het binnen uw bedrijf gesteld staat omtrent veiligheid op dit moment. Vervolgens maken we een plan van aanpak met maatregelen welke gepast zijn om uw onderneming te laten stijgen op de ladder. Wij ontzorgen u volledig met het voldoen aan de gestelde veiligheidseisen van de governance code.

(Her-) Certificering VCA

Sinds oktober 2021 is het voor alle VCA** bedrijven verplicht om te voldoen aan de nieuwe VCA-norm en om een programma te hebben voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag. Wij zetten een dergelijk programma voor u op en zorgen ervoor dat uw onderneming voldoet aan alle gestelde eisen.

Het veiligheidsprogramma bestaat uit de volgende stappen:

1. Identificeer potentiële aandachtspunten omtrent veiligheid binnen het bedrijf
2. Stel criteria op waar het plan van aanpak aan moet voldoen
3. Onderneem concreet activiteit, en meet of de activiteiten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd
4. Beoordeel de effectiviteit van de genomen maatregelen
5. Trek een eindconclusie en maak eventuele aanpassingen aan het plan van aanpak

Deze 5 stappen (mogelijk herhaaldelijk) doorlopen om VGM-bewustzijn en VGM-gedrag programma’s op te zetten kunnen flink tijdrovende en vervelende bezigheden zijn. Vandaar dat wij als veiligheidsspecialisten deze omslachtige taak van u over kunnen nemen met als doel het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie te planten. Dit doel bereiken wij door middel van blended learning. Veiligheidsdagen, interactieve modules, toolboxmeetings en diepte-interviews zijn voorbeelden van onderdelen die deel uit kunnen maken van uw veiligheidsprogramma.

Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder (SCL))

De veiligheidsladder helpt het veiligheidsbewustzijn van bedrijven te vergroten, omdat het bedrijven duidelijk maakt dat veiligheid belangrijk is en elk ongeval er eentje te veel is. Daarbij is het nodig om de eisen van de veiligheidsladder te volgen, omdat steeds bedrijven het hun leveranciers verplichten onder andere in hun aanbestedingen. Maar hoe beklim je eigenlijk de treden van de veiligheidsladder?

Tagpoint helpt bedrijven al jarenlang om werknemers veiliger te laten werken. Onze ervaring leert dat hier een aantal ingrediënten onmisbaar voor zijn: een versterkte risicoherkenning zorgt voor veiligheidsbewustzijn en daardoor een sterke veiligheidscultuur. We zijn expert op deze gebieden en zijn in staat om elke organisatie te helpen klimmen op de veiligheidsladder, door middel van praktische veiligheidsprogramma’s die op maat zijn gemaakt voor elk niveau (of trede).

Sinds 1 januari 2022 is de Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) in werking getreden. Dat betekent dat moet worden aangetoond dat er meer aandacht is voor veiligheid voor het winnen van aanbestedingen. Wij helpen u met het voldoen aan deze eis door het verbeteren van risicobewustzijn binnen uw onderneming.

Zoek je naar een manier om veiligheid te borgen in je organisatie? Tagpoint maakt op-maat-gemaakte programma’s die ervoor zorgen dat er in de organisatie een focus ontstaat op veiligheidsbewustwording. Zo wordt veilig werken onderdeel van het ‘DNA’ van directie, management en leidinggevenden. Zo is veilig werken geborgd in het leadership van het bedrijf en kan het management zijn rol in het veiligheidsbewustzijnsproces goed invullen.