(HER-)CERTIFICEREN VOOR VCA? - Tagpoint
19864
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19864,,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

(HER-)CERTIFICEREN VOOR DE VCA?

Veel ondernemers moeten (her-)certificeren voor de VCA, aangezien het sinds oktober 2021 voor alle VCA** bedrijven verplicht is om te voldoen aan de nieuwe VCA-norm. Deze bedrijven moeten een programma hebben voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag. Maar wat wordt er nou precies bedoeld met zo’n “programma”? Wat is er dan exact verplicht? En welke aspecten moeten er in dit programma zijn verwerkt? 

Het veiligheidsprogramma bestaat uit de volgende stappen:

1. Identificeer potentiële aandachtspunten omtrent veiligheid binnen het bedrijf
2. Stel criteria op waar het plan van aanpak aan moet voldoen
3. Onderneem concreet activiteit, en meet of de activiteiten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd
4. Beoordeel de effectiviteit van de genomen maatregelen
5. Trek een eindconclusie en maak eventuele aanpassingen aan het plan van aanpak

Deze 5 stappen (mogelijk herhaaldelijk) doorlopen om VGM-bewustzijn en VGM-gedrag programma’s op te zetten kunnen flink tijdrovende en vervelende bezigheden zijn. Vandaar dat wij als veiligheidsspecialisten deze omslachtige taak van u over kunnen nemen met als doel het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie te planten.
Dit doel bereiken wij door middel van blended learning. Veiligheidsdagen, interactieve modules, toolboxmeetings en diepte-interviews zijn voorbeelden van onderdelen die deel uit kunnen maken van uw veiligheidsprogramma.

Wilt u (HER-)certificeren voor de VCA? Neem contact met ons op, en wij ontzorgen u van deze taak.

Programma beïnvloeding VGM-bewustzijn en -gedrag

Bedrijven die voor hun VCA ge(her)certificeerd willen worden, moeten aan Veiligheid Gezondheid en Milieu – bewustzijn en VGM-gedrags eisen voldoen. Maar hoe voldoe je aan deze VGM-eisen? Veel bedrijven hebben hier moeite mee. Hieronder vind je zes tips die je helpen om voor de VCA- te hercertificeren. 

Voldoe aan de VGM-eisen, volgens 2017/6.0-NORM!

Hieronder vind je zes tips.

Hoe zorg je voor dit VGM – bewustzijn en VGM-gedrag?

 

Tagpoint Training helpt bedrijven om aan deze Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu-eisen te voldoen, en zorgt ervoor dat werknemers zich aantoonbaar veiliger gaan gedragen.

Een effectieve en voordelige manier om aan de nieuwe VGM-eisen te voldoen, is door Tagpoint Training in te zetten.

 

Tagpoint zorgt namelijk voor:

 Sta stil bij de strengere VGM-criteria

Deze eisen zijn:

 

VCA**-gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om een programma op te stellen waarmee ze het VGM-gedrag en VGM-bewustzijn verbeteren;

De VGM-plannen mogen niet ouder zijn dan een jaar;

Er is meer aandacht voor juiste invulling toolbox-meetings;

Er dient een meldprocedure te zijn voor het melden van (bijna-)ongevallen en VGM-incidenten;

Eenmaal in de drie jaar moet de risico-inventarisatie plaatsvinden;

Eenmaal in de drie jaar moeten alle VCA-vragen een keer behandeld zijn.

 Zorg voor een programma voor VGM-bewustzijn en VGM-gedrag

Vraag 4.2 uit de nieuwe VCA 2017/6.0-norm is de volgende: heeft het bedrijf een programma voor het beïnvloeden van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?

 

Door het programma Tagpoint Training te gebruiken voldoe je aan deze eis. Deze online-oplossing vergroot het veiligheidsbewustzijn en zorgt dat werknemers zich veiliger gaan gedragen. Het is bovendien meetbaar en aantoonbaar.

 

Dit vergroot het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag en helpt bedrijven dus in de (her)certificiering volgens deze VCA 2017/6.0-norm.

Zorg voor meldprocedures

VCA*-gecertificeerde organisaties melden en registreren ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten.

Zorg ook voor meldprocedures, waarin verwoord wordt hoe (bijna)-incidenten in de toekomst voorkomen worden en of er onderzoek wordt gedaan naar dergelijke ongevallen.

 Betrek management en medewerkers

Om aan de VGM-eisen te voldoen, is het belangrijk om zowel het management als de medewerkers te betrekken. Het management stelt verbetermaatregelen op en stelt hulpmiddelen beschikbaar. De medewerker deelt zijn kennis, ervaring en ideeën hoe het werk veiliger kan en verwezenlijkt deze ideeën.

 Meer aandacht voor toolboxen

Voor VCA*-gecertificeerde bedrijven is het verplicht om vier keer per jaar een toolbox-meeting te organiseren. Voor VCA**/P-gecertificeerde bedrijven worden tien toolbox-meetings verplicht gesteld.

 

Onder de 2017/6.0-norm zal bij inzet van het programma van Tagpoint Training de helft van het vereiste aantal toolbox-meetings volstaan.

 

Dankzij Tagpoint wordt het dus makkelijker om te voldoen aan de VCA 2017/6.0-norm met minder toolbox-meetings. Dit is aanmerkelijk voordeliger dan traditionele instructie methoden.

 De realiteit is weerbarstiger dan gepland

Ten grondslag aan de nieuwe VGM-eisen ligt het uitgangspunt dat de realiteit vaak weerbarstiger is dan gepland. Regels en procedures alleen maken een werkplek niet veiliger, maar bewustzijn en gedrag van de medewerkers doen dat wel.

 

In de operationele sfeer zijn de risico’s soms groter dan gepland. Het nieuwe devies van de nieuwe VCA-norm lijkt dan ook: voorkomen in plaats van genezen, door in te zetten op gedragsverandering en veiligheidsbewustzijn.

Voldoet aan de nieuwe VCA-norm (2017/6.0) en rapporteert-deelname

Voordeliger dan traditionele instructiemethoden

Tagpoint biedt een hogere kans op het winnen van meer aanbestedingen

Medewerkers herkennen de risico’s en gedragen zich veiliger

De training is volledig online, altijd beschikbaar en bespaart kostbare (over)tijd

Geschikt voor gebruikers die het Nederlands (nog) niet (goed) machtig zijn.

Wil je er ook voor zorgen dat het veiligheidsbewustzijn in jouw organisatie snel verbetert? Meer kans maken op aanbestedingen?

 

Wil je meer informatie en uitleg hoe we Tagpoint Training kunnen toepassen in jouw situatie? En wil je zeker weten dat je voldoet aan de nieuwe VCA-norm?

We denken graag mee.