‘Ik pak veiligheid aan, maar er gebeuren nog steeds ongelukken. Hoe kan dat?’

Alleen kennis, regelgeving en middelen zijn niet voldoende om ongelukken te voorkomen. Kennis over veiligheid leidt niet automatisch tot veilig gedrag. Tagpoint streeft naar een wereld zonder bedrijfsongevallen. Wij zijn erop gericht die blinde vlek zichtbaar te maken en gedrag daadwerkelijk te veranderen.

Tagpoint biedt als eerste en enige online veiligheidstrainingen aan die specifiek gericht zijn op gedragsverandering. Ons interactieve trainingsprogramma verbetert het herkennen van risico’s wat aantoonbaar veiliger gedrag ten gevolg heeft.

Het programma is in samenwerking met gedragspsychologen ontwikkeld. Door middel van serious gaming en e-learning wordt gericht gewerkt aan gedragsbeïnvloeding. Het traint de hersenen, verbetert de waarneming en de medewerker gedraagt zich na afloop aantoonbaar veiliger op de werkvloer.

Verbeter veiligheids bewustzijn

Verbeter veiligheids bewustzijn

A license to operate

A license to operate

Gedrags verandering

Gedrags verandering

Veiligheids cultuur

Veiligheids cultuur

Ons tailormade programma

Ons tailormade programma

Veiligheid als DNA

Veiligheid als DNA

Verbeter het veiligheidsbewustzijn met op maat gemaakte programma’s van Tagpoint

Tagpoint wil het aantal ongevallen in Nederland terugbrengen naar 0. De praktische trainingen van Tagpoint zijn gericht op het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en zorgen ervoor dat werknemers aantoonbaar veiliger werken, omdat ze beter in staat zijn risico’s te herkennen. Daarom zet Tagpoint in op blended learning. Tagpoint helpt bedrijven op een toegankelijke manier om een duurzame en proactieve veiligheidscultuur te realiseren. Ieder bedrijf en iedere medewerker is uniek en daarvoor worden op-maat-gemaakte programma’s ontwikkeld. Zo kunnen organisaties ervoor zorgen dat er minder ongevallen plaatsvinden.

Veiligheid is een license to operate

De impact van een bedrijfsongeval is enorm. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook op zijn omgeving. De bedrijfseconomische gevolgen zijn vaak groot. Daarom besteden bedrijven meer en meer aandacht aan veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan een eigen veiligheidscoördinator of zelfs een volledige veiligheidsafdeling. Bedrijven laten zich VCA certificeren, er worden toolbox-sessies georganiseerd en bedrijven doen er alles aan om aan alle wettelijke eisen en regelgeving te voldoen. Het belang van veilig werken is voor steeds meer bedrijven helder.

Ondanks alle – vaak niet geringe – investeringen en aandacht daalt het aantal bedrijfsongevallen niet structureel. Dat komt omdat regels en voorschriften alleen niet genoeg zijn om het aantal ongevallen terug te dringen. Om ervoor te zorgen dat er minder ongevallen plaatsvinden, zijn er twee zaken nodig om veiligheidsbewustzijn te realiseren. Allereerst is het nodig om een veiligheidscultuur te realiseren. Daarnaast dienen medewerkers risico’s te leren herkennen, zodat ze hun werkgedrag aanpassen. Tagpoint helpt bedrijven met beide doelstellingen.

Veiligheidstrainingen die gedrag veranderen

Tagpoint Training is al jarenlang actief om het veiligheidsbewustzijn te verbeteren. Dat doet het door bedrijven te trainen, te begeleiden en ondersteunen op het gebied van veiligheidsprogramma’s.

Mede door de inzet van interactieve, online trainingen leren werknemers om risico’s te herkennen. De trainingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en maken gebruik van gamification en inzichten uit gedragspsychologie.

Dankzij Tagpoint spreken werknemers elkaar aan als ze onveilig werkgedrag vertonen, zo vertellen gebruikers. Dit soort trainingen worden omschreven als toegankelijk, gebruiksvriendelijk en herkenbaar. Bijkomend voordeel voor supervisors: in een oogopslag is te zien wie een training heeft afgerond en wie niet. Zo is het makkelijk om een collega aan te moedigen toch met de trainingen aan de gang te gaan.

Veiligheidscultuur

Veiligheid draait om het vormen van bedrijfscultuur waarin elke werknemer een proactieve houding ontwikkelt ten aanzien van veiligheid. Tagpoint werkt aan cultuurverandering als een vloeiend proces. Veranderen gaat in kleine stapjes en gaat hand in hand met een open communicatie, een goed veiligheidssysteem en training.

Tagpoint Training achterhaalt door middel van vragenlijsten, 0-metingen en diepte-interviews wat ‘The road to change’ moet worden voor het betreffende bedrijf. Elk bedrijf is uniek en verdient dus ook een unieke aanpak.

Op maat gemaakt veiligheidsprogramma

Zodra de veiligheidscultuur goed in beeld is gebracht, wordt daarvoor een tailormade veiligheidsprogramma ontwikkeld. Dit programma worden ingezet om de interventiestrategie vorm te geven. Tagpoint maakt in nauwe samenwerking met opdrachtgevers de keuze uit het ‘cafetaria-model’, waarbij er naar wens een menu samengesteld kan worden. Het afgestemde programma wordt bij de klanten een vast onderdeel van het opleidingscurriculum.

Na verloop van tijd zal het effect van het gevolgde programma gemeten worden. Tagpoint maakt dus een programma op maat. Dit kan bestaan uit diverse onderdelen van het menu. Denk onder meer aan een risicoanalyse, 0-meting, veiligheidsdag, een toolboxsessie, een Safety Leadership training, e-learning of een combinatie hiervan.

Veiligheid als DNA van het bedrijf

Werken aan een veiligheidscultuur stopt nooit. Veiligheid op de werkvloer is geen kwestie van enkel regels en procedures. Het doel is om echte verandering te bewerkstelligen in de veiligheidscultuur en focus op bewustwording te laten ontstaan. Daardoor wordt veiligheid onderdeel van het DNA van directie, management en leidinggevenden. Zo is veilig werken geborgd in het leadership van het bedrijf.

Wanneer het traject afgerond is, is veiligheid een integraal onderdeel van het bedrijf geworden.

WAT ONZE KLANTEN OVER TAGPOINT ZEGGEN:

Tagpoint Training
Recognise Risk, Behave Safe

Makkelijk toegankelijk

Makkelijk toegang tot Tagpoint via PC of tablet met internet. Ideaal voor elke locatie, thuis, op kantoor of in de fabriek.

Besparing en efficiëntie

Kostenbesparing 30 - 80% t.o.v. traditionele instructie methodes.

Gedragsbeïnvloeding

De werknemer neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid, doordat hij zich realiseert dat het over zijn eigen veiligheid en gezondheid gaat.

REALTIME DASHBOARD

Monitoring en voortgangsregistratie online. Bekijk resultaten op verschillende niveaus; van jezelf, je team, company of contractors.

SERIOUS GAMING

Spelelementen en competitie zorgen voor plezierig leren. Door de visuele beleving leert men makkelijk, duurzaam en met plezier.

Meerdere talen

Reeds in 5 talen beschikbaar. Specifieke modules kunnen worden ontwikkeld in samenwerking met opdrachtgever.

VCA compliant

Ideaal programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag. Als aanvulling op of in plaats van de verplichte toolbox.

Makkelijk schaalbaar

Van 1 - 10.000 medewerkers.

Beleving

Situaties en omgeving sluiten aan bij de dagelijkse operationele praktijk.