‘IK PAK VEILIGHEID AAN, MAAR ER GEBEUREN NOG STEEDS ONGELUKKEN, HOE KAN DAT?’

Alleen kennis, regelgeving en middelen zijn niet voldoende om ongelukken te voorkomen. Kennis over veiligheid leidt niet automatisch tot veilig gedrag. Tagpoint streeft naar een wereld zonder bedrijfsongevallen. Wij zijn erop gericht die blinde vlek zichtbaar te maken en gedrag daadwerkelijk te veranderen.

Tagpoint biedt als eerste en enige online veiligheidstrainingen aan die specifiek gericht zijn op gedragsverandering. Ons interactieve trainingsprogramma verbetert het herkennen van risico’s wat aantoonbaar veiliger gedrag ten gevolg heeft.

Het programma is in samenwerking met gedragspsychologen ontwikkeld. Door middel van serious gaming en e-learning wordt gericht gewerkt aan gedragsbeïnvloeding. Het traint de hersenen, verbetert de waarneming en de medewerker gedraagt zich na afloop aantoonbaar veiliger op de werkvloer.