Effectief veranderen van gedrag

Tagpoint ondersteunt National Safety at Work Event

Effectief veranderen van gedrag

Op donderdag 15 maart 2018, vindt alweer de 11e editie van het National Safety at Work Event (NSWE) in Rotterdam plaats. Het evenement dat bijdraagt mensen veilig & gezond te laten werken.
Tagpoint Training is gevraagd op deze dag een presentatie te geven over het effectief veranderen van gedrag;

‘Ontdek in hoeverre positieve psychologie medewerkers bewust kan laten worden, hen kan motiveren en enthousiasmeren om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun individuele veiligheid en gezondheid.’

Het effectief veranderen van gedrag is niet eenvoudig. Organisaties steken vaak veel tijd en moeite in het ‘waarom’ van het gewenste gedrag. In deze presentatie zal ingegaan worden op het belang van het ‘hoe’: het aanbieden van concrete gedragsalternatieven. Tenslotte zal het belang worden besproken van het eenduidig aanpassen van de werkomgeving, instructies en het gedrag.

Door Mr. Egbert Vennik en Prof. Dr. Jop Groeneweg (hoogleraar ‘Safety in Health Care’ aan de TU Delft).

Ontdek hoe de aantrekkelijke en inzichtelijke veiligheidstrainingen van Tagpoint, door middel van positieve psychologie, medewerkers bewust kunnen laten worden van veligheidsrisico’s.

Bel voor een afspraak of klik hieronder om een demonstratie module aan te vragen.

010 7600 140