5 TIPS OM TE KUNNEN KLIMMEN OP DE VEILIGHEIDSLADDER

VEILIGHEID IN AANBESTEDINGEN IN WERKING VANAF 1 JANUARI

Vanaf 1 januari is de Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) in werking getreden. Dat betekent dat opdrachtgevers, aannemers en architecten moeten aantonen dat er meer aandacht is voor veiligheid, willen ze aanbestedingen winnen. Zo hoopt de bouwsector het aantal ongevallen terug te dringen. Deze vijf tips van Tagpoint Training helpen bedrijven om aan de eisen van de ViA te voldoen.

 

 

VIA MOET ONGEVALLEN VOORKOMEN

In de bouw gebeuren nog steeds te veel ernstige ongevallen, ondanks alle maatregelen. “We hebben genoeg wetgeving, regelgeving en instrumenten”, vertelt Henk van Vulpen, projectleider ViA namens de GCVB, in een interview. “En tóch gaat het nog steeds te vaak fout. De doorslaggevende factor blijkt elke keer weer gedrag en houding. Dus zetten we in op veiligheidsbewustzijn.”

 

André van der Grift, commercieel directeur van Tagpoint Training, sluit zich hierbij aan: “Onderzoek van de Inspectie SZW wijst eveneens op het belang van veiligheidsbewustzijn en een sterke veiligheidscultuur. Wij helpen bedrijven al jarenlang om de veiligheidscultuur te verbeteren. Daarom delen we vijf praktische tips uit onze praktijk, zodat bedrijven het veiligheidsbewustzijn bij werknemers kunnen vergroten en sneller aan de eisen voor de ViA voldoen.”

 

Deze 5 stappen (mogelijk herhaaldelijk) doorlopen om VGM-bewustzijn en VGM-gedrag programma’s op te zetten kunnen flink tijdrovende en vervelende bezigheden zijn. Vandaar dat wij als veiligheidsspecialisten deze omslachtige taak van u over kunnen nemen met als doel het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie te planten.

 

1: STAAR JE NIET BLIND OP REGELS

“Veiligheid wordt nog wel eens benaderd vanuit het idee dat het aflopen van een checklist afdoende is. Dat is natuurlijk niet het geval. Regels, checklists en meer maatregelen alleen maken een werkvloer niet veiliger. Veiliger werken lukt alleen door medewerkers bewust te laten worden van hun eigen gedrag. Dat bereik je door in te zetten op veiligheidsbewustzijn, wat voor gedragsverandering moet zorgen. Een briefje met instructies of een lijst met regels is niet afdoende.” 

2: SPEEL IN OP CORONA-MAATREGELEN

“We bewegen ons helaas al een poos van lockdown naar lockdown. Bedenk dus hoe werknemers ook thuis aan veiligheid kunnen werken, bijvoorbeeld door online veiliger te leren werken. Fysieke trainingen en toolboxen blijven voorlopig immers nog een uitdaging.”

3: LAAT MANAGEMENT GOEDE VOORBEELD GEVEN

“Het is belangrijk om zowel de medewerkers als het management te betrekken bij een succesvolle strategie voor veiligheid op de werkvloer. Het managementteam leidt het bedrijf door voorbeeldgedrag te vertonen, zodat duidelijk is welk gedrag veilig en wenselijk is.”

4: ZET IN OP GEDRAGSVERANDERING

“Zodra werknemers risico’s herkennen en elkaar aanspreken op onveilig gedrag, daalt het aantal ongevallen. Risicoherkenning leidt tot gedragsverandering en dat zorgt uiteindelijk voor een veiligere werkomgeving.”

5: HERHAAL HERKENBARE OEFENINGEN

“Wie iets nieuws wil leren, moet aan twee voorwaarden voldoen. Het geleerde moet herhaald worden, want pas na enkele keren leert iemand een nieuwe vaardigheid. Ook moet de situatie of oefening herkenbaar zijn voor de professional, zodat deze resoneert bij de deelnemer.”

 


Zoek je naar een manier om veiligheid te borgen in je organisatie? Tagpoint maakt op-maat-gemaakte programma’s die ervoor zorgen dat er in de organisatie een focus ontstaat op veiligheidsbewustwording. Zo wordt veilig werken onderdeel van het ‘DNA’ van directie, management en leidinggevenden. Zo is veilig werken geborgd in het leadership van het bedrijf en kan het management zijn rol in het veiligheidsbewustzijnsproces goed invullen.

NEEM CONTACT MET ONS OP


 

Tagpoint is gespecialiseerd in het verbeteren van veiligheidsbewustzijn onder werknemers. Een vereiste die vaak wordt gesteld in de opgestelde governance codes. Tagpoint helpt u van A tot Z met het voldoen aan de vereiste governance code waar u als bedrijf aan moet voldoen.


Zoek je naar een manier om veiligheid te borgen in je organisatie? Tagpoint maakt op-maat-gemaakte programma’s die ervoor zorgen dat er in de organisatie een focus ontstaat op veiligheidsbewustwording. Zo wordt veilig werken onderdeel van het ‘DNA’ van directie, management en leidinggevenden. Zo is veilig werken geborgd in het leadership van het bedrijf en kan het management zijn rol in het veiligheidsbewustzijnsproces goed invullen.