Voldoen aan governance code

Veel ondernemers hebben moeite met het voldoen aan de specifieke governance code die opdrachtgevers stellen. Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten.

Tagpoint is gespecialiseerd in het verbeteren van veiligheidsbewustzijn onder werknemers. Onze specialisten beginnen met een 0-meting om te beoordelen op welke trede uw onderneming zich nu begeeft. En hoe het binnen uw bedrijf gesteld staat omtrent veiligheid op dit moment. Vervolgens maken we een plan van aanpak met maatregelen welke gepast zijn om uw onderneming te laten stijgen op de ladder. Wij ontzorgen u volledig met het voldoen aan alle gestelde veiligheidseisen.

Voldoen aan de vereisten van de governance code? Neem gerust contact met ons op!


Zoek je naar een manier om veiligheid te borgen in je organisatie? Tagpoint maakt op-maat-gemaakte programma’s die ervoor zorgen dat er in de organisatie een focus ontstaat op veiligheidsbewustwording. Zo wordt veilig werken onderdeel van het ‘DNA’ van directie, management en leidinggevenden. Zo is veilig werken geborgd in het leadership van het bedrijf en kan het management zijn rol in het veiligheidsbewustzijnsproces goed invullen.