Rotterdam Port Fund ondersteunt Tagpoint

Rotterdam Port Fund ondersteunt Tagpoint

Rotterdam, 8 februari 2018

Wij zijn een Rotterdams technologiebedrijf dat een uniek digitaal platform heeft ontwikkeld voor het aanbieden van online‐modules voor veiligheidstrainingen en bieden als eerste trainingen aan die zijn gericht op gedragsverandering. Hiermee is Tagpoint innovatief op het gebied van veiligheidsbewustszijnstraining.

Wij leveren hoge kwaliteit aantrekkelijke en inzichtelijke online modules voor veiligheidstrainingen. De modules bevatten spelelementen, vragen, foto’s, tekeningen, films en oefeningen. Deze trainingsmodules zijn ontwikkeld in samenwerking met gedragspsychologen en leren werknemers zich veilige werkroutines eigen te maken. Het gebruiken van psychologische impulsen voor het realiseren van veilige gedragsverandering geldt als de meest effectieve oplossing voor het reduceren van incidenten op het werk.

Voor het Rotterdam Port Fund past Tagpoint in het investeringsprofiel.
“Veiligheid is een license to operate voor bedrijven actief in de havensector,” zegt Frans van der Harst van het Rotterdam Port Fund. “Wij zijn verheugd het bedrijf te kunnen ondersteunen in zijn ambitie de bewezen technologie nationaal en internationaal in de markt te zetten en daarmee bij te dragen aan de volgende stap binnen de veiligheidsbewustzijnstraining.”

“De steun en participatie van het Rotterdam Port Fund legt een gedegen fundering onder Tagpoint Training, zowel financieel als qua netwerk,” zegt Tagpoint Training‐directeur en medeaandeelhouder Egbert Vennik. “De toetreding van professor Jop Groeneweg, internationaal erkend autoriteit op het gebied van risicomanagement, tot onze raad van advies, en de samenwerking met TNO zijn daar een mooi voorbeeld van.”

Over het Rotterdam Port Fund

Het Rotterdam Port Fund is een onafhankelijk investeringsfonds, dat wil investeren in bedrijven met haven gerelateerde activiteiten die vernieuwend zijn en aantrekkelijke marktvooruitzichten bieden. Het fonds is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, NIBC Bank, InnovationQuarter, Koninklijke Doeksen en de Rotterdamse ondernemers Peter Goedvolk en Luc Braams.

Voor meer informatie over Rotterdam Port Fund : www.rotterdamportfund.com

Tagpoint is in 2009 opgericht door de Rotterdamse ondernemer en investeerder Jan Storm, die veertig jaar ervaring had met zijn eigen onderneming Storm Industriediensten. Tagpoint Training ontwikkelt e‐learning modules die onder meer worden gebruikt voor veiligheidstraining in de industrie, offshore en maritieme sector.