Kennis is goed, gedrag is beter!

Veiligheid, een licence to operate


Een vader die ’s avond niet meer thuis komt. Of moet leren leven met blijvend letsel. De impact van een bedrijfsongeval kan enorm zijn. Los van het persoonlijke leed; ook de bedrijfseconomische gevolgen zijn vaak niet gering. Niet voor niets streven de meeste bedrijven naar het hoogst haalbare niveau van veiligheid. Ze hebben in toenemende mate een eigen KAM coördinator, of zelfs een volledige KAM afdeling. De medewerkers hebben hun VCA certificaat, er wordt structureel een toolboxsessie georganiseerd en er wordt aan alle wettelijke eisen en regelgeving voldaan. En toch, ondanks alle – vaak niet geringe – investeringen daalt het aantal bedrijfsongevallen niet structureel. Met alle gevolgen van dien.

Certificaat is geen synoniem voor veiligheid
Het uitblijven van een structurele daling van het aantal incidenten, wat is hiervoor de verklaring? De taalbarrière tussen medewerkers wordt vaak genoemd. Of een bedrijfscultuur die zich vooral richt op productie, waardoor de aandacht voor veiligheid naar de achtergrond verdwijnt. Het twijfelachtige effect van bestaande trainingen is een reden die je minder vaak hoort. En dat is vreemd, vooral omdat dit misschien wel de grootste oorzaak is van bedrijfsongevallen. Gecertificeerde medewerkers weten misschien wel veel over veiligheid, ze gedragen zich hier op de werkvloer vaak niet naar. Dit komt omdat ze het risico in veel gevallen simpelweg niet zien. Het gevaar schiet als het ware onder de psychologische radar door. Met als gevolg dat er verkeerd of té laat wordt gereageerd. Kortom; traditionele trainingen geven onvoldoende grip op bedrijfsveiligheid.

Kennis is goed, gedrag is beter
Er bestaat dus een groot gat tussen kennis en daadwerkelijk gedrag.Zolang we deze ‘blind spot’ niet dichten, blijft de kans op ongevallen onnodig hoog. Waar traditionele trainingsvormen te kort schieten, ontstaat vraag naar een nieuwe, effectievere oplossing daar inzet van kennis, regelgeving en middelen alleen niet voldoende blijken te werken. Daarom is er nu Tagpoint, een online programma dat de waarneming van gevaar verbetert en veiliger gedrag realiseert. Branches zoals retail en e-commerce maken al geruime tijd succesvol gebruik van gedragsbeïnvloedingtechnieken. Onderzoekers en gedragspsychologen hebben dit weten te vertalen naar de wereld van bedrijfsveiligheid. Dankzij een nieuwe combinatie tussen serious gamingen e-learningis Tagpoint als enige in staat het bewustzijn te sturen en het gedrag te beïnvloeden. Een uitgebreid verhaal dat leidt naar een concreet resultaat: Tagpoint draagt aantoonbaar bij aan minder ongelukken op de werkvloer.

Het resultaat telt
Daarmee speelt Tagpoint een grote rol in het verlagen van de TRCF (Total Recordable Case Frequency). Minder bedrijfsongevallen betekent minder kosten en dus goed nieuws voor het bedrijfsresultaat. Tagpoint is een digitaal platform en daarmee altijd en overal beschikbaar. De spelelementen, vragen, foto’s, tekeningen, films, oefeningen en het beloningssysteem maken het uitdagend, toegankelijk, maar vooral gewoon leuk om te doen. Veel medewerkers ‘spelen’Tagpoint dan ook in hun eigen tijd, op het moment dat dit voor hen het beste schikt. Dit gebeurt ook steeds vaker in competitieverband. Het gevolg? Geen docent, geen overwerkuren en daarmee een kostenbesparing van 30% tot 80% t.o.v. traditionele instructiemethodes.

De ware kracht van Tagpoint
Tegelijkertijd gaan de voordelen verder dan sec kosten. Zo zijn de modules in steeds meer talen beschikbaar en is Tagpoint – door het digitale karakter – in principe oneindig schaalbaar. Van 1 tot 100.000 medewerkers, alles is mogelijk. Maar de ware kracht is én blijft de unieke combinatie tussen serious gaming en e-learning gericht op gedragsbeïnvloeding. Het traint de hersenen, verbetert de waarneming en de medewerker gedraagt zich aantoonbaar veiliger op de werkvloer.Hiermee is Tagpoint veruit de meest effectieve oplossing voor het terugdringen van bedrijfsincidenten.

Tagpoint Training
Recognise Risk, Behave Safe

Tagpoint bespaart radicaal op het traditionele opleidingsbudget
en:

 • KAN OVERAL

  • Een laptop of iPad en internet is genoeg.

 • WEBTOEGANG

  • Webtoegang voor laptops, desktops en tablets

 • EENVOUD

  • 90% kan zonder uitleg met Tagpoint aan de slag.

 • SUPPORT

  • Onze support helpt u als u het niet zelf kunt oplossen.