Kennis is goed, gedrag is beter!

Verbeter veiligheidsbewustzijn met op maat gemaakte programma’s van Tagpoint
Tagpoint wil het aantal ongevallen in Nederland terugbrengen naar 0. De praktische trainingen van Tagpoint zijn gericht op het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en zorgen ervoor dat werknemers aantoonbaar veiliger werken, omdat ze beter in staat zijn risico’s te herkennen. Daarom zet Tagpoint in op blended learning. Tagpoint helpt bedrijven op een toegankelijke manier om een duurzame en proactieve veiligheidscultuur te realiseren. Ieder bedrijf en hun medewerkers is uniek en daarvoor worden op-maat-gemaakte programma’s gemaakt. Zo kunnen organisaties ervoor zorgen dat er minder ongevallen plaatsvinden.

Veiligheid is een license to operate
De impact van een bedrijfsongeval is enorm. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook op zijn omgeving. De bedrijfseconomische gevolgen zijn vaak groot. Daarom besteden bedrijven meer en meer aandacht aan veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan een eigen veiligheidscoördinator of zelfs een volledige veiligheidsafdeling. Bedrijven laten zich VCA certificeren, er worden toolbox-sessies georganiseerd en bedrijven doen er alles aan om aan alle wettelijke eisen en regelgeving te voldoen. Het belang van veilig werken is voor steeds meer bedrijven helder.

 

Ondanks alle – vaak niet geringe – investeringen en aandacht daalt het aantal bedrijfsongevallen niet structureel. Dat komt omdat regels en voorschriften alleen niet genoeg zijn om het aantal ongevallen terug te dringen. Om ervoor te zorgen dat er minder ongevallen plaatsvinden, zijn er twee zaken nodig om veiligheidsbewustzijn te realiseren. Allereerst is het nodig om een veiligheidscultuur te realiseren. Daarnaast dienen medewerkers risico’s te leren herkennen, zodat ze hun werkgedrag aanpassen. Tagpoint helpt bedrijven met beide doelstellingen.

 

Veiligheidstrainingen die gedrag veranderen
Tagpoint Training is al jarenlang actief om het veiligheidsbewustzijn te verbeteren. Dat doet het door bedrijven te trainen, te begeleiden en ondersteunen op het gebied van veiligheidsprogramma’s.

Mede door de inzet van interactieve, online trainingen leren werknemers om risico’s te herkennen. De trainingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en maken gebruik van gamification en inzichten uit gedragspsychologie.

 

Dankzij Tagpoint spreken werknemers elkaar aan als ze onveilig werkgedrag vertonen, zo vertellen gebruikers. Dit soort trainingen worden omschreven als toegankelijk, gebruiksvriendelijk en herkenbaar. Bijkomend voordeel voor supervisors: in een oogopslag is te zien wie een training heeft afgerond en wie niet. Zo is het makkelijk om een collega aan te moedigen toch met de trainingen aan de gang te gaan.

 

Veiligheidscultuur
Veiligheid draait om het vormen van bedrijfscultuur waarin elke werknemer een proactieve houding ontwikkelt ten aanzien van veiligheid. Tagpoint werkt aan cultuurverandering als een vloeiend proces. Veranderen gaat in kleine stapjes en gaat hand in hand met een open communicatie, een goed veiligheidssysteem en training.

 

Tagpoint Training achterhaalt door middel van vragenlijsten, 0-metingen en diepte-interviews wat ‘The road to change’ moet worden voor het betreffende bedrijf. Elk bedrijf is uniek en verdient dus ook een unieke aanpak.

Op maat gemaakte modules
Zodra de veiligheidscultuur goed in beeld is gebracht, wordt daarvoor een tailormade programma ontwikkeld. Dit programma worden ingezet om de interventiestrategie vorm te geven. Tagpoint maakt in nauwe samenwerking met opdrachtgevers de keuze uit het ‘cafetaria-model’, waarbij er naar wens een menu samengesteld kan worden. Het afgestemde programma wordt bij de klanten een vast onderdeel van het opleidingscurriculum.

 

Na verloop van tijd zal het effect van de gevolgde modules gemeten worden. Tagpoint maakt dus een programma op maat. Dit kan bestaan uit diverse onderdelen van het menu. Denk onder meer aan een risicoanalyse, 0-meting, veiligheidsdag, een toolboxsessie, een Safety Leadership training, e-learning of een combinatie hiervan.

 

Veiligheid als DNA van het bedrijf
Het werken aan een veiligheidscultuur stopt nooit. Veiligheid op de werkvloer is geen kwestie van enkel regels en procedures. Het doel is om een echte verandering te bewerkstelligen in de veiligheidscultuur. Er ontstaat een focus op veiligheidsbewustwording en dat wordt onderdeel van het ‘DNA’ van directie, management en leidinggevenden. Zo is veilig werken geborgd in het leadership van het bedrijf.

 

Wanneer het traject afgerond is, is veiligheid een integraal onderdeel van het bedrijf geworden.

Bovendien biedt Tagpoint advisering en begeleiding op vraagstukken als:

  • Uiterlijk in oktober 2021 moeten alle VCA** bedrijven verplicht voldoen aan de nieuwe VCA-norm en moeten een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag hebben;
  • Een sterke opkomst van de Safety Culture Ladder (SCL). Hoe hoger op de SCL, hoe meer fictieve korting bij aanbestedingen;
  • Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten.

Tagpoint Training
Recognise Risk, Behave Safe