Nieuwe VCA norm, nieuwe verplichtingen. Hoe kan Tagpoint u hierbij helpen?

Nieuwe VCA norm, nieuwe verplichtingen. Hoe kan Tagpoint u hierbij helpen?

Sinds 2 oktober is de nieuwe VCA 2017/6.0 norm volledig van kracht. Dit brengt een aantal nieuwe verplichtingen met zich mee. Wat betekent dit voor uw veiligheidsprogramma, en hoe kan Tagpoint u hierbij helpen?

Een van die veranderingen die de nieuwe VCA met zich meebrengt is dat VCA* In plaats van 10 toolbox meetings, maar 4 meetings per jaar hoeft te organiseren. Voor VCA** en Petrochemie blijft het aantal op 10 staan.
Daarbij is hoofdstuk 4.2 “Heeft het bedrijf een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?” voor VCA** verplicht geworden.

Het doel van de toolbox meetings is om de communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers te bevorderen. De meetings worden nu standaard in een bijeenkomst gegeven, maar m.i.v. de nieuwe VCA mogen ze ook op een andere ‘niet klassikale’ manier georganiseerd worden. 50% van het jaarlijkse verplichte aantal toolbox meetings moet wel in de vorm van een bijeenkomst of contactmoment blijven plaatsvinden.

Hier ligt een potentiele kostenbesparing van30 – 80% t.o.v. traditionele instructie methodes doordat de Tagpoint modules overal en altijd online toegankelijk zijn. Bovendien maakt het dashboard inzichtelijk wie wanneer welke module heeft doorlopen.

Onder het Veiligheid Gezondheid Milieu bewustzijn verbeterprogramma dat verplicht is geworden verstaan we alle gezamenlijke maatregelen die in samenhang (en over langere tijd) genomen worden om het bewustzijn en gedrag van medewerkers ten aanzien van VGM te verbeteren. Dit betekent dat het niet om een eenmalige of enkele activiteit gaat, maar meerdere activiteiten die een soort “rode draad” vormen, elkaar aanvullen en versterken. Enkele voorbeelden van deze activiteiten zijn: training, instructies, posters, observatieprogramma, uitleg teamleider/directeur, beloning van gewenst gedrag, etc. De plannen voor dit programma mogen volgens de nieuwe VCA ook niet ouder zijn dan 1 jaar.

Het online programma van Tagpoint is compliant aan deze VCA norm en biedt u dus een uitkomst om te voldoen aan de eisen van de nieuwe VCA. Onze modules zijn ideaal voor het optimaliseren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag. Het veiligheidsprogramma is bedoeld om de hersenen te trainen en de waarneming van risico’s te verbeteren en de medewerker gedraagt zich na afloop aantoonbaar veiliger op de werkvloer. U kunt Tagpoint daarnaast inzetten als aanvulling op of in plaats van de verplichte eerder genoemde toolbox.