Nieuws

Yves Pétin, CEO Intersafe Holding: "Human brain can only recognize unsafe situations when it is regularly trained to new ones. Tagpoint is the unique solution that provides to your employee this awareness in order to improve their individual safety excellence. I strongly recommend CEO’s to spend...

Ons veiligheids-trainings-programma is makkelijk toegankelijk, goedkoper dan traditionele trainingsmethodes en geeft bovendien inzicht in de resultaten op niveaus 
als medewerker, supervisor, business-unit en zelfs inter company in een overzichtelijk dashboard. De persoonlijke scores in het dashboard kunnen motiverend werken wanneer medewerkers hun resultaten vergelijken met...

En daarmee minder ongevallen op de werkvloer” Aldus Jeffry Beaupain, senior veiligheidskunde. Traditionele trainingen alleen hebben niet altijd het gewenste effect op de bedrijfsveiligheid. Tagpoint speelt in op de behoefte naar een innovatieve en effectieve oplossing, aangezien de inzet van kennis, regelgeving en middelen alleen...