Trainingen voor AutoTech Alliantie

 

Training zorgt voor risicobewustzijn en verhoogt veiligheid op werkvloer

 

Tagpoint ontwikkelt veiligheidstrainingen voor AutoTech Alliantie om auto’s veilig te herstellen

 

In opdracht van de AutoTech Alliantie heeft Tagpoint Training online trainingen ontwikkeld om de veiligheid in de werkplaats en van verkeersdeelnemers te verhogen. Nieuwe auto’s zijn voorzien van moderne rijhulpsystemen; worden die niet goed hersteld, dan vormt dat een serieus veiligheidsrisico voor bestuurder en andere weggebruikers. De trainingen van Tagpoint zorgen ervoor dat de herstellers van deze ‘slimme auto’s’ zich bewust zijn van de risico’s die dit werk met zich meebrengt en dat dit werk op een veilige manier gebeurt, zodat de persoonlijke veiligheid van elke werknemer gewaarborgd is.

 

Nieuwe tool voor autobranche

Deze nieuw tool, AutoTechPoint genaamd, is specifiek ontwikkeld voor de autoschadeherstelbranche. Het leert deelnemers over de risico’s die gepaard gaan bij bijvoorbeeld het herstel van Advanced Driver Assistance System (ADAS, geavanceerde rijhulpsystemen), connectiviteit, verbindingstechnieken en veilig werken aan elektrische auto’s. De trainingen, die regelmatig worden aangevuld met actuele onderwerpen, worden afgesloten met een online toets. In een overzichtelijk dashboard is de voortgang van alle medewerkers te volgen. Deze aanpak ondersteunt de branche bij het voldoen aan de zorgplicht.

 

Al langer zijn er zorgen over de nieuwste modellen auto’s, die voorzien zijn van de meeste geavanceerde technologieën. Dit type auto vereist bij schade een geheel nieuw vakmanschap, omdat deze auto’s veel complexer zijn. Blijven kennis en kunde van herstelprofessionals achter bij de nieuwste technologie in de auto’s, dan neemt het risico tijdens herstel maar niet in het minst op ongevallen op de weg flink toe.

 

Veiliger werken

Niet alleen de veiligheid van de weggebruiker staat onder druk door de nieuwste software, ook de veiligheid van de schadeherstellers moet gewaarborgd worden. Er is een tekort aan schadeherstellers; daarbij is het voorkomen van ongevallen op de werkvloer een van de verantwoordelijkheden van werkgevers. Vanaf 2025 mogen er in Nederland alleen nog uitstootvrije auto’s verkocht worden, maar kennis over het veilig herstellen van deze auto’s ontbreekt vooralsnog. André van der Grift, commercieel directeur van Tagpoint Training: “Onze kennis over risicoherkenning, gedragsbeïnvloeding en veilig werken komt goed van pas. We adapteren onze ervaring en kennis op deze industrie en leren schadeherstellers hoe ze op een veilige manier met deze elektrische auto’s aan de slag gaan.”

 

Volgens Van der Grift is alleen kennis over schade herstel niet voldoende om veilig te werken. “Er bestaat een groot gat tussen kennis en daadwerkelijk veilig gedrag. Als expert op het gebied van gedragsbeïnvloeding en risicoherkenning is het onze missie om professionals veiliger te laten werken en ongevallen te voorkomen. Dat doen we onder meer door specifieke trainingen te ontwikkelen, eerder voor de industrie en bouwsector en nu dus ook voor de autobranche. Met de samenwerking met AutoTech Alliantie willen we het aantal ongevallen in Nederland nog verder terugbrengen.”

 

De AutoTech Alliantie is opgericht om ervoor te zorgen dat auto’s veilig hersteld worden. Daarom heeft de AutoTech Alliantie een Leven lang leren-programma ontwikkeld, met online trainingen die specifiek gericht zijn op veilig schadeherstel, risicoherkenning en gedragsbeïnvloeding. Door schadeherstellers risico’s te leren herkennen, veranderen ze hun gedrag. De trainingen maken gebruik van psychologische impulsen, video’s en serious gaming.

 
 
 

Lees meer over Autotech

 

 


 

Over Tagpoint Training

Tagpoint Training is opgericht in 2016 met als doel om werknemers veiliger te laten werken. Daarom biedt Tagpoint veiligheidstrainingen en op-maat-gemaakte programma’s. Inmiddels gebruiken onder meer H.C.C. Rotterdam, Hendrik Veder Group, Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) en Intersafe de veiligheidsoplossing van Tagpoint. Voor meer informatie:

 

NEEM CONTACT MET ONS OP