Jaarlijks vallen er circa 50 tot 70 doden door arbeidsongevallen.

Jaarlijks vallen er circa 50 tot 70 doden door arbeidsongevallen.

Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit komt met name door gebrek aan motivatie, oplettendheid en veiligheidsbewustzijn. Tagpoint Training verbetert het herkennen van risico’s. Dit zorgt aantoonbaar voor veiliger gedrag bij uw medewerkers. Wij doen dit door online veiligheidstrainingen aan te bieden die specifiek gericht zijn op gedragsverandering.

 

Lees het artikel van SZW