Juist tijdens coronacrisis zet H.C.C. Rotterdam in op vergroten veiligheidsbewustzijn

 

Juist tijdens coronacrisis zet H.C.C. Rotterdam in op vergroten veiligheidsbewustzijn

 

Trainingen van Tagpoint zijn begrijpelijk en realistisch aldus H.C.C.

 

H.C.C. Rotterdam is een bedrijf dat zich richt op bestrijding van asbest, Chroom 6 en de sloop van vuur- en zuurvaste bemetseling. Hans Klomp, Operationeel Manager bij H.C.C. Rotterdam, vertelt in dit interview hoe het bedrijf juist tijdens de coronacrisis inzet op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van werknemers. “Collega’s zijn tijdens deze coronacrisis thuis veilig en we leren ze dankzij de trainingen van Tagpoint veiliger te werken.”

Tijdens de coronacrisis zitten sommige werknemers van H.C.C. Rotterdam noodgedwongen thuis. Klomp: “In deze vervelende periode gaan onze medewerkers aan de slag met de interactieve trainingen van Tagpoint. Dankzij deze trainingen leren ze risicovolle (praktijk)situaties te herkennen, wat tot gedragsverandering leidt. Het mes snijdt zo aan twee kanten: de veiligheid van collega’s is gewaarborgd en ze vergroten hun veiligheidsbewustzijn.”

 

Risicovol werk vraagt om veiligheidsbewustzijn

De professionals van H.C.C. Rotterdam doen risicovol werk, aangezien ze zich bezighouden met de verwijdering van onder meer asbest en Chroom 6. Klomp: “Het is dan ook onze plicht om ervoor te zorgen dat ze gezond naar het werk toegaan en ook gezond weer thuiskomen. Daarom moeten we zorgen dat ze op de werkplek maar ook thuis risico’s gaan herkennen en ook op de juiste manier om kunnen gaan met bepaalde situaties.”

In het verleden werd het veiligheidsbewustzijn vergroot met een maandelijkse Toolbox en Toolbox Meetings als er specifieke uitdagingen waren. Klomp: “In de trainingen van Tagpoint vinden we een beter alternatief. Daarbij houden we ook rekening met de veranderende wetgeving en de Governance Code Veiligheid (GCVB), wat voorheen de veiligheidsladder was. Als bedrijf wil je anticiperen op die veranderingen. Met Tagpoint zetten we de volgende stap op het gebied van veiligheidsbewustzijn.”

 

Herkenbare situaties met interactie en herhaling

De operationeel manager van H.C.C.: “Onderscheidend is het interactieve en herhalende aspect van de trainingen van Tagpoint. Het dwingt deelnemers om het materiaal goed te bestuderen. Na de modules beantwoorden ze vragen en afsluitend volgt een toets. De praktijksituaties in de modules van Tagpoint zijn herkenbaar. De modules zijn geschreven in begrijpelijke taal, wat belangrijk is gezien de diverse achtergronden van onze werknemers.”

De werknemers van H.C.C. zijn enthousiast over Tagpoint. “Ik merk dat het veiligheidsbewustzijn sneller toeneemt, er blijft meer hangen dan tijdens toolbox-meetings. Een toolbox is een kwestie van luisteren, terwijl Tagpoint de professionals zelf leert nadenken over veiligheid. Die aanpak is uniek en zorgt voor gedragsverandering en aantoonbaar veilig werkgedrag. Daarom sta ik achter de methode van Tagpoint.”

 

Over Tagpoint Training

Tagpoint Training is opgericht in 2016 met als doel om werknemers veiliger te laten werken. Daarvoor is echte gedragsverandering nodig, in plaats van slechts het opdoen van kennis. Inmiddels werken onder meer Beelen, Unica, Hendrik Veder Group en Heerkens Van Bavel Bouw met de innovatieve veiligheidsoplossing van Tagpoint.

Voor meer informatie:

 

NEEM CONTACT MET ONS OP