‘Veiliger leren werken onmogelijk zonder intrinsieke motivatie’

‘Veiliger leren werken onmogelijk zonder intrinsieke motivatie’

 

Marelle van Beerschoten is oprichter van adviesbureau Digital Shapers, adviseur en spreker op het gebied van technologie. Ze neemt zitting in de Raad van Advies van Tagpoint en vertelt in dit interview dat meer regels niet voor gedragsverandering zorgen. Wie wil dat er veiliger gewerkt wordt, zou volgens Van Beerschoten moeten inzetten op intrinsieke motivatie, bijvoorbeeld door gamification.

 

Digitale transformatie draait om mindset

Van Beerschoten kwam op het idee voor Digital Shapers, toen ze als oprichter van Applified apps ontwikkelde voor bedrijven. “Ik ontdekte dat het optimaal benutten van de potentie van technologie valt of staat bij de vraag of de gebruiker de vaardigheden heeft om deze technologie optimaal te benutten. Met Digital Shapers lossen we dat probleem op door de digitale mindset van professionals te vergroten. Zo zijn zij in staat alles uit innovaties te halen en zijn bedrijven toekomstbestendiger.”

 

Begin met bewustwording

De technologie-expert adviseert Tagpoint op het gebied van technologie en de gebruikservaring van de trainingen. “Wie gedragsverandering wil realiseren, zou allereerst moeten inzetten op de intrinsieke motivatie van professionals. Het begint bij bewustzijn. Zorg dus dat men beseft waarom veilig werken belangrijk is. Spelelementen, zoals Tagpoint die gebruikt, zijn daarvoor erg geschikt. Zo leert men spelenderwijs over het nut van veiliger werken.”

 

Gedragsverandering vindt volgens Van Beerschoten namelijk plaats in verschillende fases. “Het start met bewustwording, waarna iemand besluit: dit is relevant en urgent, hier wil ik meer over weten. Pas vanaf dat moment heeft het zin om iemand wat te leren, dus is bewustzijn essentieel. Daarom wordt Tagpoint ook vaak in combinatie aangeboden in combinatie met een VCA-training, want de VCA-training heeft meer effect als men zich bewust is over het nut ervan.”

 

Meer regels niet de oplossing

Digital Shapers werkt voor diverse bouw- en infrabedrijven en bedrijven in de maakindustrie. Dit zijn ook het type sectoren die veelvuldig gebruikmaken van de oplossing van Tagpoint. “Daardoor onderschrijf ik het nut van Tagpoint: het is voor iedereen van belang dat er veiliger gewerkt wordt. Er is bijna geen makkelijkere manier om iets te leren dan met de trainingen van Tagpoint. Het werkt heel intuïtief. Deelnemers krijgen niet alleen kennis voorgeschoteld, maar ‘ervaren’ in de trainingen situaties die voor veel van hen herkenbaar zijn. Daardoor snapt men het direct. Juist nu er veel fysieke trainingen niet doorgaan, is het fijn dat Tagpoint het mogelijk maakt om ook tijdens de corona-periode in te zetten op gedragsverandering.”

 

Van Beerschoten merkt op dat mensen op de werkvloer soms het nut niet inzien van nieuwe maatregelen, zoals een volgende stap op de veiligheidsladder. “Die extra maatregelen lijken hen soms onhandig. Zij schatten gevaar anders in of zijn ze zich mogelijk niet bewust van bepaald gevaar. Hetzelfde geldt voor meer regels voor veiliger werken, ook dat leidt niet per se tot een veiligere werkplek. Daarom is het belangrijk dat iedereen het nut en noodzaak inziet van veilig werken. Alleen dan kan er daadwerkelijk een gedragsverandering optreden.”

 

Conclusie

Wie wil dat er veiliger gewerkt wordt, doet er goed aan om in te zetten op gedragsverandering door gamification. Zo ontstaat er een intrinsieke motivatie. Meer regels zorgen niet per definitie voor gedragsveranderingen. De trainingen van Tagpoint helpen om medewerkers intrinsiek te motiveren en ze veiliger te leren werken. Ook tijdens de corona-periode.

 

Benieuwd naar onze online trainingen?

 

NEEM CONTACT MET ONS OP