Meer veiligheid in de bouw: experts geven tips

Ongevallen in de bouw komen ondanks een woud aan wet- en regelgeving nog veel te veel voor. Volgens Pieter Bindt, Buitengewoon Raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, kan de bouw zich niet verschuilen achter het vermeende feit dat ‘dit nu eenmaal een risicovolle branche is.’

 

“Ooit gebeurden bij het spoor meer dodelijke ongelukken dan in de bouw. Nu vindt er onder het spoorwegpersoneel nog maar één dodelijk ongeval in de 10 jaar plaats! Dat is puur het resultaat van inzetten op veiligheid.” Dat vertelt Egbert Vennik, CEO van Tagpoint Training, in een interview dat vandaag verscheen op De Ondernemer.

Hier lees je het hele artikel.