Trots! maken we bekend dat we een samenwerking zijn aangegaan met Intersafe.

Lees hier het artikel zoals geplaatst in Intersafe’s Veiligheidsnieuws 02 2019.

Juist ook in economisch goede tijden investeren in veiligheid

Bedrijven zouden meer aandacht kunnen besteden aan het verbeteren van de veiligheid van hun werknemers. Dat stelt een recent rapport van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV). Daarom maakt Intersafe bekend een samenwerking aan te gaan met Tagpoint Training. Dit Rotterdamse bedrijf ontwikkelde een serious gaming-oplossing die voor gedragsverandering moet zorgen, zodat werknemers veiliger gaan werken. In dit dubbelinterview roepen Pieter Bindt, Buitengewoon Raadslid van de OVV, en Egbert Vennik, CEO van Tagpoint, op om in juist economisch goede tijden te investeren in veiligheid.

 

 

Samenwerking Tagpoint en Intersafe

Dit is ook waarom Intersafe een samenwerking is aangegaan met Tagpoint Training. Onze missie (Work safe, Feel safe) sluit mooi aan op de missie van Tagpoint, namelijk: Recognise risk, behave safe. Samen willen we impact leveren op veilig gedrag. Wij geven invulling aan deze ambitie met de aanpak die wij de ‘Integral Safety & Health Circle’ noemen.

Tagpoint is gespecialiseerd in het beïnvloeden van veilig gedrag middels nieuwe leermethoden, zoals serious gaming met realistische films en praktijkvoorbeelden die herkenbaar zijn voor werknemers. Er ligt een duidelijke link tussen de diensten van Tagpoint en persoonlijke beschermingsmiddelen die dagelijks worden gebruikt en door Intersafe aangeboden worden. In dat opzicht zijn Tagpoint en Intersafe complementair.

Gevolgen van ongelukken op de werkvloer zijn namelijk niet te overzien. Denk aan een vader die ‘s avonds niet meer thuiskomt. Of een collega die moet leren leven met blijvend letsel. De impact van een bedrijfsongeval is altijd enorm. Op de werknemer zelf, maar ook op zijn omgeving. Daarnaast zijn de  bedrijfseconomische gevolgen vaak niet gering. De arbeidsinspectie kan sancties opleggen met forse financiële gevolgen. Ook kan de inspectie zelfs overgaan op volledige stillegging van het werk. Veiligheid heeft ook een duidelijk economisch motief.

Economisch goede tijden: investeer in veiligheid

Pieter Bindt maakt zich met de OVV zorgen over de veiligheid van professionals. De cijfers liegen er dan ook niet om:

  • Jaarlijks zijn er circa 45.000 meldingen van ongevallen op de werkvloer
  • Er zijn meer dan 450 ernstige ongevallen per jaar
  • Uit de Nationale arbeidsomstandigheden enquête uit 2018 blijkt dat 38% van de werknemers die last heeft van een ongeval, pas na 14 dagen tot 5 maanden herstelt. Dat kost werkend Nederland dus bijzonder veel geld.

Bindt: “Nu er zoveel werk is, moet veel werk steeds sneller en efficiënter. Dat gaat mogelijk ten koste van de veiligheid. Het aantal ongevallen in Nederland zou niet dalen, omdat er zoveel meer werk verzet wordt. In feite is de pijnlijke waarheid: de inspanningen zijn tot dusver niet genoeg, anders was er al een daling richting nul ongevallen. Juist in economisch goede tijden moet er geïnvesteerd worden in veiligheid op de vloer.”

Veilig gedrag is vaak nog een uitdaging

Bindt heeft een duidelijke verklaring waarom veilig gedrag op de werkvloer nog vaak een uitdaging is. Hij stelt dat de papieren vaak wel kloppen, maar het de vraag is hoe ervoor gezorgd wordt dat iedereen hetzelfde veilige gedrag vertoont. “Veel partijen werken met richtlijnen en normen, maar dat is niet voldoende. Uiteindelijk draait het op werknemersniveau om een gedragsverandering en in de sector om een cultuurverandering. Dat is een stevige uitdaging. Zeker als de top hoge prioriteit aan veiligheid geeft, terwijl het grootste gedeelte van de werkvloer dat niet nodig lijkt te vinden.” Volgens Egbert Vennik, CEO van Tagpoint Training, is het dan ook nodig om verder te kijken dan traditioneel leren, dat vaak beperkt is op het niveau van kennis en certificaat. Alleen op die manier is er een werkelijke gedragsverandering te bewerkstelligen. “Er zijn drie redenen om de manier waarop we leren, anders te organiseren. Alleen door middel van interactie verander je gedrag: gedrag verandert niet door een interessant studieboek. Daarnaast hebben professionals in de bouw niet bepaald heimwee naar hun studieboeken, dus is het überhaupt de vraag hoe doeltreffend die methode is. Daarbij: leren in de bouw gebeurde vroeger nog veelal klassikaal. Tegenwoordig hebben we de beschikking over individuele leermodules, die veel doeltreffender en kostenefficiënter zijn.”

Gedragsverandering is nodig voor veiligheid op de werkvloer

Vennik heeft een achtergrond als bestuurder bij Scherpenzeel en Van Gansewinkel. Daar ontdekte hij dat veiligheid op de werkvloer beter kan en moet. Vennik: “Ik heb in het verleden twee dodelijke bedrijfsongelukken meegemaakt. Toch vond de overheid dat het bedrijf waar ik werkte de veiligheid op regel- en kennisniveau goed organiseerde. Dat is precies wat er nu nog helaas misgaat in de bouw en andere industrieën: er is een groot verschil tussen kennis en gedrag.” De Tagpoint-CEO vergelijkt veilig werken met veilig autorijden. “Je kan wel je theorie-examen rijbewijs halen, maar je rijdt dan nog niet veilig. Daar is een praktijkexamen voor nodig. Een ander praktisch voorbeeld van gedragsverandering: dankzij een opleiding en training weet je wat een (verkeers-) bord betekent. Tagpoint leert je door middel van gedragsverandering (weer) naar het bord te kijken en er op te anticiperen. Er moet meer aandacht komen voor veilig gedrag, in plaats van voor certificaten op het gebied van veiligheid.” Naar aanleiding van de dodelijke bedrijfsongevallen vroeg Vennik zich af: hoe zorg ik ervoor dat werknemers veilig werken? “Daarom is Tagpoint opgericht. Met onze e-learning oplossing leren professionals in de industrie aan de hand van serious gaming en quizzing risico’s te herkennen. Dat zorgt voor aantoonbaar veiliger gedrag. Zo wordt er echt veiliger gewerkt in de bouw.”

 

Investeert u in veiligheid?

 

NEEM CONTACT MET ONS OP.