6 tips om aan de VGM-eisen te voldoen van de VCA 2017/6.0-norm

6 tips om aan de VGM-eisen te voldoen voor de (her-)certificering van de VCA 2017/6.0-norm

 

Sinds oktober 2018 is de VCA 2017/6.0-norm van kracht. Bedrijven die volgens deze norm gecertificeerd of gehercertificeerd willen worden, moeten meer aandacht besteden aan VGM-bewustzijn en VGM-gedrag. Om bedrijven hierbij te helpen deelt Tagpoint Training zes tips om aan deze VGM-criteria te voldoen.

 

Tip 1: Sta stil bij de strengere VGM-criteria

Allereerst is het nodig om stil te staan bij de strengere eisen op het gebied van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag:

  • VCA**-gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om een programma op te stellen waarmee ze het VGM-gedrag en VGM-bewustzijn verbeteren;
  • De VGM-plannen mogen niet ouder zijn dan een jaar;
  • Er is meer aandacht voor toolbox-meetings;
  • Er dient een meldprocedure te zijn voor het melden van (bijna-)ongevallen en VGM-incidenten;
  • Eenmaal in de drie jaar moet de risico-inventarisatie plaatsvinden;
  • Eenmaal in de drie jaar moeten alle VCA-vragen een keer behandeld zijn.

 

Tip 2: Zorg voor meldprocedures

VCA*-gecertificeerde organisaties melden en registreren ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten. Bezig met de VCA-certificering? Zorg dan voor meldprocedures, waarin ook verwoord wordt hoe deze (bijna)-incidenten in de toekomst hvoorkomen worden en of er onderzoek wordt gedaan naar dergelijke ongevallen.

 

Tip 3: Zorg voor een programma voor VGM-bewustzijn en VGM-gedrag

Vraag 4.2. uit de nieuwe VCA 2017/6.0-norm is de volgende: heeft het bedrijf een programma voor het beïnvloeden van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag? Een van de manieren om aan deze eis te voldoen, is de inzet van het Tagpoint Training-programma. Deze online-oplossing vergroot het veiligheidsbewustzijn en zorgt dat werknemers zich veiliger gaan gedragen.

 

Tip 4: Betrek management en medewerkers

Om aan de VGM-eisen te voldoen, is het belangrijk om zowel het management als de medewerkers te betrekken. Het management stelt verbetermaatregelen op en stelt hulpmiddelen beschikbaar. De medewerker deelt zijn kennis, ervaring en ideeën hoe het werk veiliger kan en verwezenlijkt deze ideeën.

Tip 5: Meer aandacht voor toolboxen

Voor VCA*-gecertificeerde bedrijven is het verplicht om vier keer per jaar een toolbox-meeting te organiseren. Voor VCA**/P-gecertificeerde bedrijven worden tien toolbox-meetings verplicht gesteld. Onder de 2017/6.0-norm zal bij inzet van het programma van Tagpoint Training de helft van het vereiste aantal toolbox-meetings volstaan.

 

Tip 6: De realiteit is weerbarstiger dan gepland

Ten grondslag aan de nieuwe VGM-eisen ligt het uitgangspunt dat de realiteit vaak weerbarstiger is dan gepland. Regels en procedures alleen maken een werkplek niet veiliger, maar bewustzijn en gedrag van de medewerkers doen dat wel. In de operationele sfeer zijn de risico’s soms groter dan gepland. Het nieuwe devies van de nieuwe VCA-norm lijkt dan ook: voorkomen in plaats van genezen, door in te zetten op gedragsverandering en veiligheidsbewustzijn.

 

Over Tagpoint Training

Tagpoint Training is opgericht in 2016 met als doel om werknemers veiliger te laten werken. Daarvoor is echte gedragsverandering nodig, in plaats van slechts het opdoen van kennis. Inmiddels gebruiken onder meer Saferail, A&M recycling, Trespa/Arpa en de Waalbrug met de innovatieve veiligheidsoplossing van Tagpoint. Klik hier voor meer informatie.

 

 

Benieuwd hoe Tagpoint werknemers veiliger laat werken?

 

VRAAG NU EEN GRATIS DEMO MODULE AAN.