Hoe klim je een trede op de veiligheidsladder?

 

Hoe klim je een trede op de veiligheidsladder?

 

Steeds meer klanten eisen van hun leveranciers een minimumscore op de veiligheidsladder. Dat komt doordat de Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) vanaf 1 januari 2022 in werking trad. Hoe zorgen bedrijven ervoor dat ze voldoen aan de vereisten van de Veiligheidsladder? Ontdek hoe Tagpoint Trainingen bedrijven helpt klimmen op de veiligheidsladder, zodat ze aanbestedingen kunnen (blijven) winnen.

 

Waarom is de veiligheidsladder belangrijk?

 

Wie vanaf 1 januari dit jaar niet voldoet aan de eisen van de veiligheidsladder, zal dat merken in zijn opdrachtenportfolio. Voor een flink aantal opdrachten in de Bouw en Infra geldt namelijk de Veiligheidsladder. Dat betekent dat opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting opnemen in aanbestedingen en contracten.

 

Die gezamenlijke afspraak wordt Veiligheid in Aanbesteding (ViA) genoemd en wordt in de praktijk gebracht met de Veiligheidsladder van de NEN. Concreet betekent het niet klimmen op de veiligheidsladder, dat bedrijven opdrachten mislopen. Daarmee komt de bedrijfscontinuïteit in het gevaar. Het voldoen aan de eisen van de veiligheidsladder is dan ook niet slechts belangrijk; het is van vitaal belang voor Nederlandse bouwbedrijven.

 

Wat is de veiligheidsladder?

In het nieuwe jaar zien sommige tenders er anders uit. De Safety Culture Ladder (SCL), wat we voorheen de Veiligheidsladder noemden, deed dit jaar zijn intrede in de bouw. Er zijn vijf opeenvolgende, steeds beter ontwikkelde, niveaus (treden) waarop bedrijven zich kunnen bevinden. Dit zijn de vijf treden in de veiligheidsladder:

Trede 1:

Binnen het bedrijf heerst de houding ‘bij ons gaat niets fout, wij leveren goede kwaliteit, dus waarom je tijd verdoen met preventieve veiligheidsactiviteiten’ en ‘wat niet weet, wat niet deert’.

 

Trede 2:

Het bedrijf heeft de gewoonte om pas te verbeteren nadat er dingen mis zijn gegaan. In het bedrijf voelt men zich eerder slachtoffer, dan verantwoordelijk. Verandergedrag is vaak ad hoc en van korte duur.

 

Trede 3:

Het bedrijf bepaalt welke veiligheidsregels belangrijk worden gevonden. De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management.

 

Trede 4:

Veiligheid heeft een hoge prioriteit. Er wordt continu geïnvesteerd in verhoging van het veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd. Er wordt vooruitgedacht en initiatief genomen. Bewust veilig werken wordt ervaren als een eigen verantwoordelijkheid.

 

Trede 5:

Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Het is een vast onderdeel bij reflectie en evaluatie binnen de eigen organisatie én met branchegenoten.

 

Het doel van de ladder wordt duidelijk aan de hand van de treden. De Veiligheidsladder zou bedrijven moeten bewegen om veiliger te werken, want ze krijgen inzicht in (en worden afgerekend op) de stand van veiligheid in hun bedrijf en de mate waarin veiligheidsbewustzijn gemeengoed is.

 

Hoe beklim je de treden van de veiligheidsladder?

De veiligheidsladder helpt dus het veiligheidsbewustzijn van bedrijven te vergroten, omdat het bedrijven duidelijk maakt dat veiligheid belangrijk is en elk ongeval er eentje te veel is. Daarbij is het nodig om de eisen van de veiligheidsladder te volgen, omdat steeds bedrijven het hun leveranciers verplichten onder andere in hun aanbestedingen. Maar hoe beklim je eigenlijk de treden van de veiligheidsladder?

 

Tagpoint Training helpt bedrijven al jarenlang om werknemers veiliger te laten werken. Onze ervaring leert dat hier een aantal ingrediënten onmisbaar voor zijn: een versterkte risicoherkenning zorgt voor veiligheidsbewustzijn en daardoor een sterke veiligheidscultuur. We zijn expert op deze gebieden en zijn in staat om elke organisatie te helpen klimmen op de veiligheidsladder, door middel van praktische veiligheidsprogramma’s die op maat zijn gemaakt voor elk niveau (of trede).

 

Onze blended learning-oplossing heeft zich in de praktijk bewezen en werkt als volgt. Door middel van een nulmeting wordt het huidig veiligheidsbewustzijn gemeten en eventuele gebreken in kaart gebracht. Het advies en plan van aanpak dat daaruit volgt is praktisch van aard en laagdrempelig, zodat het ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Organisaties kiezen vervolgens zelf met welke onderdelen ze aan de slag willen, zoals veiligheidsdagen, online modules en slimme rapportages.

 

Met deze programma’s van Tagpoint wordt veilig werken onderdeel van het ‘DNA’ van directie, management en leidinggevenden. Hierdoor is veilig werken geborgd in het leadership van het bedrijf en kan het management zijn rol in het veiligheidsbewustzijnsproces goed invullen. We maken gebruik van blended learning, slimme software en persoonlijke begeleiding. Meer weten? Neem contact met ons op.

 

 


Zoek je naar een manier om veiligheid te borgen in je organisatie? Tagpoint maakt op-maat-gemaakte programma’s die ervoor zorgen dat er in de organisatie een focus ontstaat op veiligheidsbewustwording. Zo wordt veilig werken onderdeel van het ‘DNA’ van directie, management en leidinggevenden. Zo is veilig werken geborgd in het leadership van het bedrijf en kan het management zijn rol in het veiligheidsbewustzijnsproces goed invullen.

NEEM CONTACT MET ONS OP


 

Over Tagpoint Training

Tagpoint Training is opgericht in 2016 met als doel om werknemers veiliger te laten werken. Daarvoor is echte gedragsverandering nodig, in plaats van slechts het opdoen van kennis. Inmiddels gebruiken onder meer H.C.C. Rotterdam, Hendrik Veder Group, Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT), Riwal Recycling en A&M recycling met de innovatieve veiligheidsoplossing van Tagpoint.