Op veilige afstand of met afstand het veiligst?

Op veilige afstand of met afstand het veiligst?

 

Begin 2020 werd COVID-19 ook in Nederland geconstateerd. Het begon klein maar al snel werd COVID-19 als pandemie erkend. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt inmiddels ruim 5500 doden. Is veiligheid in afstand uit te drukken?

 

Begin maart was daar ineens de intelligente Lock down, vele bedrijven moesten hun deuren sluiten en kantoormedewerkers gingen massaal thuiswerken. De Corona crises kwam hard aan en duizenden bedrijven schakelde van de ene op de andere dag over naar de overlevingsmodus. Alles op een laag pitje, geen nieuwe initiatieven en geen nieuwe investeringen, etc. etc. De bestaande veiligheid maakte plaats voor de ‘nieuwe veiligheid’ waarbij ‘een veilige afstand van 1,5 meter’ de enige regel werd.

 

Inmiddels krabbelt Nederland weer een beetje op en ‘de 1,5 meter economie’ begint het nieuwe normaal te worden. Het snel aangeleerde gedrag van afgelopen maanden, het opvolgen van de overheidsmaatregelen, zit nog niet helemaal in het DNA verankert. Nu de maatregelen versoepeld worden, wordt het gedrag ook soepeler…

 

Met de komst van de nieuwe 1,5 meter economie is met afstand, dé afstand hét nieuwe veiligheidswoord van 2020 geworden. Maar veiligheid is veel meer dan alleen 1,5 meter afstand houden. Veiligheid gaat over afwezigheid van risico’s. Hoe groot het risico is ligt aan de kans en het gevolg (risico = kans x gevolg). Een grote kans hoeft dus nog geen groot risico te betekenen.

 

Het allerbelangrijkste is dat als iedereen zijn/haar nieuwe plek in de 1,5 meter economie heeft gevonden, de risico’s van vóór de COVID-19 periode herkend worden. Door het herkennen van de risico’s en ons gedrag daaropaan te passen, gaan we met z’n allen op afstand het veiligst werken!

 

Over Tagpoint Training

Tagpoint Training is opgericht in 2016 met als doel om werknemers veiliger te laten werken. Daarvoor is echte gedragsverandering nodig, in plaats van slechts het opdoen van kennis. Inmiddels gebruiken onder meer Beelen, Unica, Hendrik Veder Group en Heerkens Van Bavel Bouw met de innovatieve veiligheidsoplossing van Tagpoint.

 

Voor meer informatie:

 

NEEM CONTACT MET ONS OP