Te weinig bewustzijn rondom VGM-eisen

 

“Te weinig bewustzijn rondom VGM-eisen bij VCA-certificering” 

 

Bedrijven die willen (her)certificeren voor de VCA 2017/6.0-norm, besteden nog niet genoeg aandacht aan de VGM-eisen in de VCA. “Er is nog veel onwetendheid over de huidige eisen aangaande het VGM-deel in de VCA”, stelt André van der Grift, commercieel directeur van Tagpoint Training. Hij hoopt dat de marktpartijen zich op tijd verdiepen in deze VGM-eisen, zodat ze geen onnodige kosten hoeven te maken. Ook lopen ze het risico minder kans te maken op aanbestedingen.

 

Meer kans bij aanbestedingen met

André van der Grift buigt over meer dan 25 jaar ervaring in de bouwsector en was in het verleden onder meer managing director bij Saferail (Dura Vermeer). In zijn functie als commercieel directeur bij Tagpoint Training heeft Van der Grift een missie: zorgen dat het aantal ongevallen in Nederland naar 0 daalt. “We willen laten zien dat veilig leren werken ook leuk en toegankelijk kan zijn. Onze interactieve trainingen kan men online doen, wat in de anderhalve-meter-samenleving geen overbodige luxe is. De modules zijn ontwikkeld in samenwerking met gedragsexperts en zorgen aantoonbaar voor gedragsverandering.”

 

Van der Grift maakt zich zorgen over het gebrek aan kennis over de VGM-eisen. “Dat zorgt ervoor dat organisaties niet tijdig beginnen met het inzetten op veiliger werkgedrag en zo mogelijk niet certificeren of her-certificeren volgens de nieuwe VCA-norm. Dat brengt onnodige kosten met zich mee en verkleint de kans op een aanbesteding. Als commercieel directeur weet ik hoe het is om mee te doen aan pitches en aanbestedingen. Het is doodzonde als je die niet wint, omdat je niet aan de juiste veiligheidsvoorwaarden voldoet. Dat probleem lossen we op met Tagpoint Training.”

 

Onderzoek toont aan: te weinig kennis over VGM-eisen

Bedrijven moeten meer aandacht besteden aan VGM-bewustzijn en VGM-gedrag volgens de nieuwste VCA-norm. Toch blijken veel organisaties hier nog niet bij stil te staan. Eén op de zes KAM- en SHEQ-professionals denkt ten onrechte dat het VGM-programma niet verplicht is voor de nieuwe VCA-norm, terwijl dat wel het geval is. Eén op de drie veiligheidsverantwoordelijken denkt dat in de VCA 2017/06 alle toolboxen in een bijeenkomst behandeld moeten worden, terwijl de helft van deze toolboxen vervangen mogen worden met niet-klassikale (zoals online) alternatieven. Zeker in deze anderhalve-meter-samenleving is dat een belangrijk gegeven.

 

Van der Grift: “In het verleden werd veiligheid nog benaderd vanuit het idee dat het aflopen van een checklist wel afdoende was. Dat is natuurlijk niet het geval. Regels, checklists en meer maatregelen maken een werkplaats niet veiliger. Veiliger werken lukt alleen door in te zetten op veiligheidsbewustzijn dat leidt tot gedragsverandering. Daarom zijn de nieuwe VGM-eisen in de VCA ook effectief, want ze zorgen ervoor dat het gedrag van de medewerker centraal komt te staan.

 

Een briefje met instructies is niet meer van deze tijd. Ervoor zorgen dat je medewerkers veilig werken is in feite je license to operate. Daarbij willen bedrijven hun VCA niet verliezen, want het gaat een steeds grotere rol spelen in aanbestedingen. Om het aantal ongevallen te doen dalen, is het nu nodig om in te zetten op de VGM-eisen.”