Programma beïnvloeding VGM-bewustzijn en -gedrag

Programma beïnvloeding VGM-bewustzijn en -gedrag

 

Sinds oktober 2021 is het voor alle VCA** bedrijven verplicht om te voldoen aan de nieuwe VCA-norm en om een programma te hebben voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag. Maar wat wordt er nou precies bedoeld met zo’n “programma”? Wat is er dan exact verplicht? En welke aspecten moeten er in dit programma zijn verwerkt?

 

Het veiligheidsprogramma bestaat uit de volgende  stappen:

 

1. Identificeer potentiële aandachtspunten omtrent veiligheid binnen het bedrijf

2. Stel criteria op waar het plan van aanpak aan moet voldoen

3. Onderneem concreet activiteit, en meet of de activiteiten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd

4. Beoordeel de effectiviteit van de genomen maatregelen

5. Trek een eindconclusie en maak eventuele aanpassingen aan het plan van aanpak

 

Deze 5 stappen (mogelijk herhaaldelijk) doorlopen om VGM-bewustzijn en VGM-gedrag programma’s op te zetten kunnen flink tijdrovende en vervelende bezigheden zijn. Vandaar dat wij als veiligheidsspecialisten deze omslachtige taak van u over kunnen nemen met als doel het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie te planten.

Dit doel bereiken wij door middel van blended learning. Veiligheidsdagen, interactieve modules, toolboxmeetings en diepte-interviews zijn voorbeelden van onderdelen die deel uit kunnen maken van uw veiligheidsprogramma.

 


Zoek je naar een manier om veiligheid te borgen in je organisatie? Tagpoint maakt op-maat-gemaakte programma’s die ervoor zorgen dat er in de organisatie een focus ontstaat op veiligheidsbewustwording. Zo wordt veilig werken onderdeel van het ‘DNA’ van directie, management en leidinggevenden. Zo is veilig werken geborgd in het leadership van het bedrijf en kan het management zijn rol in het veiligheidsbewustzijnsproces goed invullen.

 

NEEM CONTACT MET ONS OP