VGM-eisen voor VCA 2017/6.0-certificering bij veel bedrijven nog onbekend

Gebrek aan kennis over VGM-programma verkleint kans her-certificering VCA-norm

 

VGM-eisen voor VCA 2017/6.0-certificering bij veel bedrijven nog onbekend

 

Er is nog veel onwetendheid over de huidige eisen aangaande het VGM-deel in de VCA, zo blijkt uit onderzoek van Tagpoint Training onder meer dan vijftig veiligheidsverantwoordelijken. Organisaties lopen hierdoor het risico om niet te certificeren of te her-certificeren voor de VCA 2017/6.0-norm. Om deze organisaties te helpen, deelt Tagpoint Training vijf tips om aan deze eisen voor de nieuwe VCA-norm te voldoen.

 

Bedrijven moeten meer aandacht besteden aan VGM-bewustzijn en VGM-gedrag volgens de nieuwste VCA-norm. Toch blijken veel organisaties hier nog niet bij stil te staan. Een op de zes KAM- en SHEQ-professionals denkt ten onrechte dat het VGM-programma niet verplicht is voor de nieuwe VCA-norm, terwijl dat wel het geval is. Ook stelt een op de drie veiligheidsverantwoordelijken dat volgens de VCA 2017/06 alle toolboxen in een bijeenkomst behandeld moeten worden, terwijl de helft van deze toolboxen vervangen mogen worden met niet-klassikale (zoals online) alternatieven. Zeker in deze anderhalve-meter-samenleving is dat een belangrijk gegeven.

 

Het gebrek aan kennis over de VGM-eisen zorgt ervoor dat organisaties niet tijdig beginnen met het inzetten op veiliger werkgedrag en zo mogelijk niet certificeren of her-certificeren volgens de nieuwe VCA-norm. Dat brengt onnodige kosten met zich mee en verkleint de kansen op een aanbesteding. Deze vijf tips helpen organisaties om aan de VGM-eisen te voldoen voor de nieuwe VCA-norm.

 

Tip 1: Sta stil bij de strengere VGM-criteria

Allereerst is het nodig om stil te staan bij de strengere eisen op het gebied van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag:

• VCA**-gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om een programma op te stellen waarmee ze het VGM-gedrag en VGM-bewustzijn verbeteren;

• De VGM-plannen mogen niet ouder zijn dan een jaar;

• Er is meer aandacht voor toolbox-meetings;

• Er dient een meldprocedure te zijn voor het melden van (bijna-)ongevallen en VGM-incidenten;

• Ten alle tijden een actuele risico-inventarisatie, inclusief plan van aanpak.

 

Tip 2: Zorg voor meldprocedures

VCA*-gecertificeerde organisaties melden en registreren ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten. Bezig met de VCA-certificering? Zorg dan voor meldprocedures, waarin ook verwoord wordt hoe deze (bijna)-incidenten in de toekomst voorkomen worden en of er onderzoek wordt gedaan naar dergelijke ongevallen.

 

Tip 3: Zorg voor een programma voor VGM-bewustzijn en VGM-gedrag

Vraag 4.2. uit de nieuwe VCA 2017/6.0-norm is de volgende: heeft het bedrijf een programma voor het beïnvloeden van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag? Een van de manieren om aan deze eis te voldoen, is de inzet van het Tagpoint Training-programma. Deze online-oplossing vergroot het veiligheidsbewustzijn, zorgt dat werknemers zich veiliger gaan gedragen en organisaties voldoen aan de nieuwe VGM-eis.

 

Tip 4: Betrek management en medewerkers

Om aan de VGM-eisen te voldoen, is het belangrijk om zowel het management als de medewerkers te betrekken. Het management stelt verbetermaatregelen op en stelt hulpmiddelen beschikbaar. Ook leidt het managementteam het bedrijf door voorbeeldgedrag te vertonen. De medewerker deelt zijn kennis, ervaring en ideeën hoe het werk veiliger kan en verwezenlijkt deze ideeën.

 

Tip 5: Meer aandacht voor toolboxen

Voor VCA*-gecertificeerde bedrijven is het verplicht om vier keer per jaar een toolbox-meeting te organiseren. Voor VCA**/P-gecertificeerde bedrijven worden tien toolbox-meetings verplicht gesteld. Onder de 2017/6.0-norm zal bij inzet van de online trainingen van Tagpoint de helft van het vereiste aantal toolbox-meetings volstaan. Hiermee besparen organisaties niet alleen veel tijd en energie, maar is het ook mogelijk om op afstand in te zetten op veiliger werken.

 

Over Tagpoint Training

Tagpoint Training is opgericht in 2016 met als doel om werknemers veiliger te laten werken. Daarvoor is echte gedragsverandering nodig, in plaats van slechts het opdoen van kennis. Inmiddels gebruiken onder meer H.C.C. Rotterdam, Hendrik Veder Group, Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT), Intersafe en Pyrasied extreme de innovatieve veiligheidsoplossing van Tagpoint.

 

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT MET ONS OP