Vijf tips voor minder bedrijfsongevallen in 2021

Vijf tips voor minder bedrijfsongevallen in 2021

 

Gedragsverandering moet veiligheid vergroten, regels zijn niet zaligmakend

 

Tagpoint Training leert professionals veiliger werken. Zo wil het bedrijf ervoor zorgen dat het aantal bedrijfsongevallen in Nederland naar nul daalt. In dit artikel deelt het Rotterdams bedrijf vijf tips hoe organisaties in 2021 het bewustzijn bij hun werknemers rondom veiligheid kunnen vergroten en zo bedrijfsongevallen kunnen voorkomen.

 

André van der Grift, commercieel directeur van Tagpoint Training: “Alle bedrijven in Nederland zijn het erover eens dat het een license to operate is dat medewerkers veilig kunnen werken. Om ze hierbij te helpen, delen we vijf tips uit onze praktijk en jarenlange ervaring op het gebied van gedragsbeïnvloeding en veiligheidstrainingen. Deze tips zijn direct toepasbaar en helpen hopelijk om het aantal ongevallen in 2021 te laten dalen.”

 

 Staar je niet blind op regels

“Veiligheid wordt nog wel eens benaderd vanuit het idee dat het aflopen van een checklist wel afdoende is. Dat is natuurlijk niet het geval. Regels, checklists en meer maatregelen alleen maken een werkplaats niet veiliger. Veiliger werken lukt alleen door medewerkers bewust te laten worden van hun eigen gedrag. Dat bereik je door in te zetten op veiligheidsbewustzijn, wat voor gedragsverandering moet zorgen. Een briefje met instructies of een lijst met regels is niet afdoende.”

 

 Speel in op corona-maatregelen

“Ondanks dat Nederland begonnen is met het vaccinatieprogramma, zullen we nog een poos in het ‘nieuwe-normaal’ leven. Bedenk hoe werknemers ook thuis aan veiligheid kunnen werken, bijvoorbeeld door online veiliger te leren werken. Fysieke trainingen en toolboxen blijven voorlopig immers nog een uitdaging.”

 

 Laat management goede voorbeeld geven

“Het is belangrijk om zowel de medewerkers als het management te betrekken bij een succesvolle strategie voor veiligheid op de werkvloer. Het managementteam leidt het bedrijf door voorbeeldgedrag te vertonen, zodat duidelijk is welk gedrag veilig en wenselijk is.”

 

 Zet in op gedragsverandering

“Zodra werknemers risico’s herkennen en elkaar aanspreken op onveilig gedrag, daalt het aantal ongevallen. De nieuwe VGM-eisen in de VCA-norm zijn daarom ook effectief, want ze zorgen ervoor dat het gedrag van de medewerker centraal komt te staan. Risicoherkenning leidt tot gedragsverandering en dat zorgt uiteindelijk voor een veiligere werkomgeving.”

 

 Herhaal herkenbare oefeningen

“Wie iets nieuws wil leren, moet aan twee voorwaarden voldoen. Het geleerde moet herhaald worden, want pas na enkele keren leert iemand een nieuwe vaardigheid. Ook moet de situatie of oefening herkenbaar zijn voor de professional, zodat deze resoneert bij de deelnemer.”

 

Over Tagpoint Training

Tagpoint Training is opgericht in 2016 met als doel om werknemers veiliger te laten werken. Daarvoor is echte gedragsverandering nodig, in plaats van slechts het opdoen van kennis. Inmiddels gebruiken onder meer H.C.C. Rotterdam, Hendrik Veder Group, Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT), Riwal, Unica en A&M recycling de innovatieve veiligheidsoplossing van Tagpoint.

 

Benieuwd naar onze online trainingen?

 

NEEM CONTACT MET ONS OP