Gecertificeerde medewerkers weten misschien wel veel over veiligheid, maar gedragen zich hier op de werkvloer vaak niet naar. Dit komt omdat ze het risico simpelweg niet altijd herkennen. Het gevaar schiet als het ware onder de psychologische radar (door). Het gevolg hiervan is dat er...

Een arbeidsongeval heeft veel emotionele impact op het slachtoffer en de omgeving, maar wat zijn de verdere juridische gevolgen? Om erachter te komen wat er precies mis is gegaan volgt er altijd een onderzoek vanuit het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW. Wanneer er aantoonbare...

Uit cijfers van de Inspectie SZW is gebleken dat het aantal dodelijke ongevallen op de werkvloer aanzienlijk is gegroeid. “Als er meer mensen aan het werk zijn, is de kans groter dat er arbeidsongevallen plaatsvinden. Als medewerkers bovendien sneller en efficiënter moeten werken, is er...

In 2018 kwamen in Nederland 75 mensen om het leven door een ongeval op het werk. Daarmee is het aantal dodelijke arbeidsongevallen terug op het niveau van 2016 en is de daling in 2017 tenietgedaan. Ieder ongeval is er één teveel. Ondanks alle investeringen in...

Op 20 maart is het 'Bewust Veilig dag'. De bouw scoort nog steeds hoog in de ranglijsten van onveilige sectoren. Daar moet verandering in komen. Tijdens deze dag wordt er stilgestaan bij veiligheid op de werkvloer. Het is namelijk van het grootste belang om ongelukken...

Als je je aan de veiligheidsregels houdt zijn er veel vervelende situaties te voorkomen. Het gaat vaak mis omdat medewerkers gewend zijn een handeling uit te voeren zonder stil te staan bij de risico’s. Onze modules bevatten altijd een experiment waarin herkenbare alledaagse situaties in...

Deze belangstelling heeft vooral te maken met het recent gepubliceerde rapport van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid naar aanleiding van het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport.Uit het rapport van de Raad blijkt dat het volstrekt onvoldoende is als je als bedrijf puur met...