Kosteloos inzetten op veiligheidsbewustzijn, juist tijdens de coronacrisis   De impact van de coronacrisis is voor iedereen merkbaar. Veel collega’s zitten noodgedwongen thuis en daardoor gaan veiligheidsmeetings en toolboxen niet door. Als werkgever wilt u nog steeds inzetten op het veiligheidsbewustzijn van werknemers.   Tagpoint wil u daarbij helpen....

Tagpoint helpt je ook nu inzetten op veiligheid   Om nog meer corona-besmettingen te voorkomen, wordt er in Nederland geen enkel risico genomen. Wie kan, werkt thuis. De impact van de maatregelen is overal merkbaar. De gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. Wel is...

Beelen: ‘Maak veilig werken leuk met Tagpoint Training’   Beelen Recycling gebruikt Tagpoint voor vergroten veiligheidsbewustzijn   Beelen heeft meer dan 400 werknemers, waarvan er 270 bij Beelen Recycling werken. Jacqueline Dalemans, KAM-coördinator bij Beelen Recycling, streeft ernaar dat alle werknemers van Beelen veilig werken. Daarom wil ze veilig...

Tagpoint helpt mee om custom-made programma’s te ontwikkelen voor veiligheidsdagen binnen organisaties   “De bijdrage van Tagpoint tijdens onze Veiligheidsdag was van meerwaarde”   Tagpoint Training, gespecialiseerd in het verhogen van het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties, heeft veel ervaring met het organiseren van veiligheidsdagen met een focus op de gedragscomponent....

In zijn periode als bestuurder bij afvalbedrijf Van Gansewinkel maakte Egbert Vennik twee dodelijke bedrijfsongelukken mee. Aanleiding om te investeren in de Rotterdamse start-up Tagpoint Training dat via e-learning voor veiliger gedrag op de werkvloer zorgt.   „De arbeidsinspectie concludeerde na onderzoek dat Van Gansewinkel geen blaam...

Hoe zorg je ervoor dat veilig gedrag versterkt en geborgd wordt? Organiseer een veiligheidsdag!   Het laat een duidelijke boodschap uitgaan naar het hele bedrijf. En geeft een veiligheid-boost aan het voltallig personeel. Door een veiligheidsdag te organiseren, bevorderen organisaties de saamhorigheid, een veiligheidscultuur. Dit zorgt voor hoger...

Waarom appen mensen nog steeds op de fiets en in de auto, ook al weet men ondertussen dat dit gevaarlijk is? Omdat men de risico’s niet altijd herkent. De modules van Tagpoint Training maken je hiervan bewust. Zoals de module verkeer, die ervoor zorgt dat medewerkers...

Achttien dodelijke bouwongevallen in 2019 Het aantal dodelijke ongevallen op bouwplaatsen is het afgelopen jaar iets gedaald, maar de doelstelling van jaarlijks nul komt daarmee nog niet in zicht. In 2019 kwamen achttien bouwvakkers tijdens hun werk om het leven, twee minder dan in 2018 en...

Koning Willem-Alexander bezoekt bedrijf Xycarb in Helmond   Koning Willem-Alexander heeft in december nog een bezoek gebracht aan een bedrijf in Helmond. Het bezoek stond in het teken van veiligheidsbeleid en veiligheidscultuur op de werkvloer.   Uit cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat werknemers steeds...

6 tips om aan de VGM-eisen te voldoen voor de (her-)certificering van de VCA 2017/6.0-norm   Sinds oktober 2018 is de VCA 2017/6.0-norm van kracht. Bedrijven die volgens deze norm gecertificeerd of gehercertificeerd willen worden, moeten meer aandacht besteden aan VGM-bewustzijn en VGM-gedrag. Om bedrijven hierbij te...