Tagpoint helpt mee om custom-made programma’s te ontwikkelen voor veiligheidsdagen binnen organisaties   “De bijdrage van Tagpoint tijdens onze Veiligheidsdag was van meerwaarde”   Tagpoint Training, gespecialiseerd in het verhogen van het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties, heeft veel ervaring met het organiseren van veiligheidsdagen met een focus op de gedragscomponent....

In zijn periode als bestuurder bij afvalbedrijf Van Gansewinkel maakte Egbert Vennik twee dodelijke bedrijfsongelukken mee. Aanleiding om te investeren in de Rotterdamse start-up Tagpoint Training dat via e-learning voor veiliger gedrag op de werkvloer zorgt.   „De arbeidsinspectie concludeerde na onderzoek dat Van Gansewinkel geen blaam...

Hoe zorg je ervoor dat veilig gedrag versterkt en geborgd wordt? Organiseer een veiligheidsdag!   Het laat een duidelijke boodschap uitgaan naar het hele bedrijf. En geeft een veiligheid-boost aan het voltallig personeel. Door een veiligheidsdag te organiseren, bevorderen organisaties de saamhorigheid, een veiligheidscultuur. Dit zorgt voor hoger...

Waarom appen mensen nog steeds op de fiets en in de auto, ook al weet men ondertussen dat dit gevaarlijk is? Omdat men de risico’s niet altijd herkent. De modules van Tagpoint Training maken je hiervan bewust. Zoals de module verkeer, die ervoor zorgt dat medewerkers...

Achttien dodelijke bouwongevallen in 2019 Het aantal dodelijke ongevallen op bouwplaatsen is het afgelopen jaar iets gedaald, maar de doelstelling van jaarlijks nul komt daarmee nog niet in zicht. In 2019 kwamen achttien bouwvakkers tijdens hun werk om het leven, twee minder dan in 2018 en...

Koning Willem-Alexander bezoekt bedrijf Xycarb in Helmond   Koning Willem-Alexander heeft in december nog een bezoek gebracht aan een bedrijf in Helmond. Het bezoek stond in het teken van veiligheidsbeleid en veiligheidscultuur op de werkvloer.   Uit cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat werknemers steeds...

6 tips om aan de VGM-eisen te voldoen voor de (her-)certificering van de VCA 2017/6.0-norm   Sinds oktober 2018 is de VCA 2017/6.0-norm van kracht. Bedrijven die volgens deze norm gecertificeerd of gehercertificeerd willen worden, moeten meer aandacht besteden aan VGM-bewustzijn en VGM-gedrag. Om bedrijven hierbij te...

Cursussen, regeltjes, campagnes, posters en apps: honderden miljoenen euro’s gaan jaarlijks op aan veiligheid. Experts waarschuwen voor een overkill aan informatie die bouwvakkers niet kunnen verwerken. "Het moet uit de mensen zelf komen." Heijmans heeft een Geen-Ongevallen-App. Er is een Nationale bouwveiligheidsdag, een governance code, gebarentaal. Aan initiatieven...

  TAGPOINT TRAINING MAG VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN VERGROTEN BIJ RENOVATIE WAALBRUG Wie wel eens in de omgeving van Nijmegen is geweest, kent de Waalbrug vast wel. Deze monumentale brug speelde een grote rol tijdens de Tweede Wereldoorlog en wordt op dit moment gerenoveerd. Het project is al maanden in...