Onveilige situaties en illegale werknemers zijn aangetroffen op meer dan de helft van de geïnspecteerde bouwplaatsen. Bij één locatie was de werksituatie zo slecht dat inspecteurs de gehele bouwplaats hebben stilgelegd en alle bouwvakkers de locatie moesten verlaten. Als je je niet aan de regels...

Op de bouwplaats van de nieuwe parkeergarage van DierenPark Amersfoort is vanmorgen een persoon omgekomen bij een ongeval. Dat bevestigt de politie. Dit jaar deden zich al zeker zes dodelijke ongevallen voor in de bouwsector. De Inspectie SZW stelt een onderzoek in. We hopen dat...

Maar hoe beïnvloed je gedrag op de werkvloer? Hoewel medewerkers vaak wel kennis over veilig werken hebben, gedragen zij zich er vaak niet naar. Alleen kennis leidt niet automatisch tot een veilige werkvloer. Dit interessante stuk op Arbo legt het verschil tussen veilig gedrag en...

Veiligheid en de continue waarborging begint met preventie. Preventief handelen en preventief denken. Risicoherkenning is vaak de eerste stap op weg naar echte preventie. Om tot een veilige werkomgeving voor jou en je medewerkers te komen, is het van belang om medewerkers te wijzen op...

MET TROTS MOGEN WE BEKENDMAKEN DAT HET ROTTERDAM PORT FUND EEN VERVOLGINVESTERING DOET IN TAGPOINT TRAINING. Het fonds gelooft in onze innovatieve, digitale veiligheidstrainingen voor professionals in de haven, bouw en industrie. Wat er zo anders aan Tagpoint Training is? We leggen de nadruk op het...