‘Ik pak veiligheid aan, maar er gebeuren nog steeds ongelukken, hoe kan dat?’

Alleen kennis, regelgeving en middelen zijn niet voldoende om ongelukken te voorkomen. Kennis over veiligheid leidt niet automatisch tot veilig gedrag. Tagpoint streeft naar een wereld zonder bedrijfsongevallen. Wij zijn erop gericht die blinde vlek zichtbaar te maken en gedrag daadwerkelijk te veranderen.

Tagpoint biedt als eerste en enige online veiligheidstrainingen aan die specifiek gericht zijn op gedragsverandering. Ons interactieve trainingsprogramma verbetert het herkennen van risico’s wat aantoonbaar veiliger gedrag ten gevolg heeft.

Het programma is in samenwerking met gedragspsychologen ontwikkeld. Door middel van serious gaming en e-learning wordt gericht gewerkt aan gedragsbeïnvloeding. Het traint de hersenen, verbetert de waarneming en de medewerker gedraagt zich na afloop aantoonbaar veiliger op de werkvloer.

Tagpoint Training
Recognise Risk, Behave Safe

Makkelijk toegankelijk

Makkelijk toegang tot Tagpoint via PC of tablet met internet. Ideaal voor elke locatie op elk moment. Thuis, op kantoor of in de fabriek.

Besparing en efficiëntie

Kostenbesparing 30 - 80% t.o.v. traditionele instructie methodes.

Gedragsbeïnvloeding

De werknemer neemt verantwoording voor zijn eigen veiligheid, doordat hij zich realiseert dat het over zijn eigen veiligheid en gezondheid gaat.

REALTIME DASHBOARD

Monitoring en voortgangsregistratie online. Bekijk resultaten op verschillende niveaus; van jezelf, je team, company of contractors.

SERIOUS GAMING

Spelelementen en competitie zorgen voor plezierig leren. Door de visuele beleving leert men met plezier, makkelijk en duurzaam.

Meerdere talen

Reeds in 5 talen beschikbaar. Specifieke modules kunnen worden ontwikkeld in samenwerking met opdrachtgever.

VCA compliant

Ideaal programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag. Als aanvulling op of in plaats van de verplichte toolbox.

Makkelijk schaalbaar

Van 1 - 10.000 medewerkers.

Beleving

Situaties en omgeving sluiten aan bij de dagelijkse operationele praktijk.

WAT ONZE KLANTEN OVER TAGPOINT ZEGGEN